top of page
  • Writer's pictureMBF

13 Feb '22: Vloedvlakke

HOOGTEPUNTE

VAAL-ORANJE RIVIER STELSEL (VORS) VLOEDSTATUS VERSLAG: GEDEELTE 1 VAN 2

Datum: 13 Februarie 2022 Waarneming en ontledingstyd: 09H30

HOOGTEPUNT Rivier-en damvlakke is besig om af te plat en die waarskynlikheid van vloedskade is baie laag. Die vlak van die Vaaldam is tans op 110.3% met 1 sluis oop en 3 rivierkleppe.

BO-VAALRIVER Vloei by Bloukop was 21,41 m3/s en neem af Grootdraaidam was op 102.20 % Vloei vanaf Delangesdrift was 50,81 m3/s en het afgeneem Vloei by Gladdedrift was 65,96 m3/s en neem af Vloei by Elandslagte was 0,49 m3/s en neem af Vloei by Frankfort was 64.60 m3/s en het afgeneem

VAAL DAM Kapasiteit was op 110.3 % en is dalende Geskatte gemiddelde invloei was 148 m3/s Uitvloei was 185 m3/s

MIDDELVAALRIVIER Vloei by Orkney was 300,58 m3/s Vloei langs Tweefontein was 32,02 m3/s Vloei by Klipplaatdrift was 317,99 m3/s Vloei langs die Vetrivier by Nooitgedacht was 60.71 m3/s

BLOEMHOF DAM Kapasiteit was op 106,2 % en die vlak is aan die afneem Geskatte gemiddelde invloei was 392 m3/s Uitvloei was 525 m3/s

BENEDE-VAALRIVER Vloei by Schmidsdrift was 993.30 m3/s en neem af Vloei by Tweeriviere was 8,43 m3/s Vloei by Zoutpansdrift was 13.80 m3/s

BO-ORANJE RIVIER Vloei by Oranjedraai was 319,87 m3/s en neem af Vloei by Aliwal-Noord was 351,25 m3/s en het afgeneem Uitvloei vanaf Welbedachtdam was 54,03 m3/s

KATSE DAM Kapasiteit is laas op 10 Februarie 2022 opgedateer

MOHALE DAM Kapasiteit is laas op 11 Februarie 2022 opgedateer

GARIEP DAM Kapasiteit was op 100 % en het afgeneem Geskatte gemiddelde invloei was 455 m3/s Uitvloei was 684 m3/s (Gemiddeld vir die vorige dag)

VANDERKLOOF DAM Kapasiteit was op 103.6 % en mors Invloei was 652 m3/s Uitvloei was 583 m3/s (Gemiddeld vir die vorige vir die dag) Vloei by Marksdrift was 546,47 m3/s

BENEDE-ORANJE RIVIER Vloei by Katlani was 1881,04 m3/s en het 'n hoogtepunt bereik Vloei by Prieska was 1719.80 m3/s en neem toe Vloei by Upington was 1626.40 m3/s en neem toe Vloei by Neusberg was 1458.24 m3/s en neem toe Vloei by Blouputs was 1095.81 m3/s en neem toe Vloei by Sendelingsdrif is laas op die 25ste Januarie 2022 opgedateer

Vir meer inligting, sien: http://www.dws.gov.za/Hydrology/

Jacques Jansen van Vuuren (Voorsitter – Vaaldam Reservoir Forum) 083 456 3252 jacques@mafubebf.org

image: https://www.enca.com/


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

bottom of page