top of page
  • Writer's pictureMBF

BESIGHEIDSLISENSIES – WAT SÊ DIE WET?

Aan die einde van Augustus 2022 het Mafube Plaaslike Munisipaliteit (MPM) briewe aan plaaslike besighede gestuur, waarin van hulle verwag word om hul besigheid te registreer en aansoek te doen vir 'n besigheidslisensie by Mafube Plaaslike Munisipaliteit voor 1 Desember 2022.


Mafube Besigheidsforum (MBF), het verskeie klagtes vanaf sy lede ontvang – sommige is blykbaar tot soveel as R5 000 aangeslaan. Op ‘n navraag het die verantwoordelike amptenaar by MPM aan hom gesê om nie bekommerd te wees nie, want hy kan dit van sy belasting aftrek!


MBF het hierdie belaglikheid hanteer deur ons regspan te nader vir hul mening en 'n aanbevole optrede. 'n Brief is op 13 September 2022 aan die Munisipale Bestuurder (MM) geskryf om MPM in kennis te stel dat geen besigheidseienaar in Mafube verplig is om op hierdie stadium aansoek te doen vir 'n besigheidslisensie of betaling daarvoor te maak nie, aangesien daar geen so munisipale verordening bestaan nie. Die MM is versoek om binne 48 uur ontvangs van die brief te erken en binne 14 dae 'n terugtrekkingskennisgewing in die media uit te reik. Nodeloos om te sê, is geen so erkenning ontvang nie en geen terugtrekking het gevolg nie. Ondanks die feit dat MPM behoorlik ingelig is, het MPM voortgegaan om die brief te versprei en sake-eienaars te teister vir betaling.


Die brief wat aan besighede uitgereik is, stel verkeerdelik dat artikel 2 (1) (a) (b) en (c) “die rol van die plaaslike owerheid om besighede te lisensieer uiteensit.” Artikel 2 van die Wet op Besighede 71 van 1991 soos gewysig deur die Wysigingswet op Besighede 168 van 1993, verwys na die bevoegdhede van die Administrateur* om 'n plaaslike owerheid aan te wys, of enige persoon of liggaam aan te stel as 'n lisensie-owerheid vir 'n bepaalde gebied. Tensy MPM ons anders kan oortuig, betwyfel ons dit ernstig dat MPM as sodanig aangewys is.


*Neem asseblief kennis dat die term "Administrateur" in hierdie konteks nie meer bestaan nie.


Na ons mening moet MPM eerder verwys na artikel 6A van die wet wat handel oor die bevoegdhede van 'n plaaslike owerheid om verordeninge soos bywette vir die regulering van besigheid binne sy jurisdiksiegebied aan te neem.


As die erkende stem van plaaslike handel en nywerheid, is MBF teleurgesteld dat ons nie deur MPM geraadpleeg is voor hulle voortgegaan het met hierdie eensydige optrede nie. Dit is ons mening dat dit 'n ondeurdagte skuif was en die sakegemeenskap verder sal vervreem. Dit is beslis nie in die gees van die ooreenkoms wat reeds bereik is nie.


Vir bystand word sake-eienaars, inwoners en belastingbetalers genooi om MBF te besoek by Kerkstraat 18A, Frankfort. Alternatiewelik, stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org of 'n WhatsApps na 079 145 4295. Besoek of webwerf by www.mafubebf.org


1 view0 comments

Comments


bottom of page