top of page
  • Writer's pictureMBF

Boorgate – wat sê die wet?

Daar is onder die aandag van Mafube Besigheidsforum (MBF) gebring, dat ‘n publieke kennisgewing oor boorgate onlangs deur die kantoor van die Munisipale Bestuurder van Mafube Plaaslike Munisipaliteit uitgereik is, waarin daar verwys word na 'n “endorsed Municipal Water Supply Bylaw” met betrekking tot boorgate in ons dorpe.

Volgens die publieke kennisgewing en die klousule aangehaal deur Mnr. Kadimo Masekoane die Munisipale Bestuurder, vereis die munisipaliteit nou dat:

a. inwoners bestaande boorgate binne 14 dae moet registreer by die munisipaliteit; en b. dat geen boorgat gesink mag word voordat toestemming daarvoor vanaf die munisipaliteit verkry is nie.

Of hierdie kennisgewing verband hou met die weerstand wat Mafube vanuit die gemeenskap kry aangaande voorafbetaalde watermeters, is nie bekend nie.

MBF het Mnr. Masekoane asook sy voorganger en die aangestelde administrateurs, herhaaldelik versoek om alle bestaande munisipale bywette, beleide, ordonansies en regulasies ingevolge artikel 15 (3) van die Wet op Munisipale Stelsels aan beskikbaar te stel, maar tot op hede het ons geen reaksie gehad nie, wat ons in twyfel laat oor die bestaan van die bywette waarna daar in kennisgewings verwys word. MBF is veral bekommerd oor die dreigemente van massiewe boetes in die sogenaamde "Happy Letter", wat ook vereis dat inwoners of ondernemings verantwoordelikheid moet neem vir die voorafbetaalde watermeters wat op hul eiendom geïnstalleer is, met verwysing na 'n bywet wat duidelik nooit deur die munisipale raad aangeneem was nie.

MBF het Mnr. Masekoane ingelig dat, sowel die bogenoemde kennisgewing en die “Happy Letter” misleidend is en onmiddellik teruggetrek moet word, tensy bewys gelewer kan word dat die bywette waarna in die kennisgewings verwys word wel bestaan. MBF is van mening dat daar dus geen verpligting rus op inwoners en ondernemings om te voldoen aan waarop daar nou deur die munisipaliteit aangedring word nie.

Vir meer inligting rondom boorgate, besoek die Borehole Water Association se webblad by: bwa.co.za

Besoek ons kantore te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak MBF per WhatsApp by 079 145 4295. Besoek ook ons Facebookblad of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org1 view0 comments

Comments


bottom of page