top of page
  • Writer's pictureMBF

DEMOKRASIE – LESSE UIT ANTIEKE GRIEKELAND

Direkte demokrasie in antieke Griekeland, veral in Athene, was 'n baanbrekende politieke stelsel wat burgers toegelaat het om direk aan die besluitnemingsprosesse van hul stadstaat* deel te neem. Hier is 'n uitbreiding oor hierdie onderwerp:


  1. Burgervergadering: In Athene was die primêre instelling van direkte demokrasie die Ecclesia, of Vergadering, waar alle kwalifiserende burgers kon vergader om te debatteer en te stem oor sake van openbare beleid. Dit het besluite oor wetgewing, buitelandse beleid, oorlog en die verkiesing van amptenare ingesluit.

  2. Gelykheid Van Deelname: Direkte demokrasie in Athene is gekenmerk deur die beginsel van isonomia, of gelykheid voor die reg, wat beteken het dat alle burgers 'n gelyke geleentheid gehad het om aan die politieke proses deel te neem. Dit het gekontrasteer met ander regeringsvorme waar mag in die hande van 'n paar uitverkorenes gekonsentreer was.

  3. Populêre Howe: Benewens die Vergadering, het Athene 'n stelsel van gewilde howe gehad waar burgers as jurielede in regsverrigtinge kon dien, insluitend verhore van openbare amptenare en sake wat geskille tussen burgers behels het. Dit het gewone burgers bemagtig om regstreeks reg te laat geskied.

  4. Openbare Debat En Retoriek: Direkte demokrasie het aktiewe deelname aan openbare debat en diskoers aangemoedig. Daar is van Atheense burgers verwag om by besprekings betrokke te raak, argumente aan te bied en hul medeburgers te oorreed om hul standpunte te ondersteun. Hierdie klem op retoriek en oortuiging het 'n beduidende rol in die Atheense politieke kultuur gespeel.

  5. Opvoedkundige Rol: Direkte demokrasie het ook 'n opvoedkundige funksie gehad, aangesien dit vereis het dat burgers ingelig moes wees oor politieke kwessies en aktief betrokke moes raak by die sake van die stadstaat. Dit het gehelp om 'n gevoel van burgerlike plig en verantwoordelikheid onder die burgers te bevorder.

  6. Beperkings En Uitsluitings: Dit is belangrik om daarop te let dat nie alle inwoners van Athene in aanmerking gekom het vir burgerskap en deelname aan die demokratiese proses nie. Nie-burger inwoners (metika) is uitgesluit van politieke regte en voorregte, wat die omvang van direkte demokrasie beperk tot 'n spesifieke deel van die bevolking.

  7. Erfenis En Invloed: Die stelsel van direkte demokrasie in antieke Athene het 'n diepgaande impak op Westerse politieke denke en instellings gehad. Dit het die grondslag gelê vir demokratiese beginsels soos populêre soewereiniteit, meerderheidsregering en burgerdeelname, wat steeds sentraal staan in moderne demokratiese stelsels regoor die wêreld.


In die algemeen het direkte demokrasie in antieke Griekeland, veral in Athene, 'n merkwaardige eksperiment in burgerbemagtiging en selfbestuur verteenwoordig, en die nalatenskap daarvan vorm steeds hedendaagse idees van demokrasie en burgerskap.


* 'n Stadstaat is 'n staat wat uit 'n enkele stad en sy agterland bestaan (wat moontlik 'n paar kleiner nedersettings bevat). - Wikipedia


Indien u of u besigheid nie reeds ‘n lid is nie, besoek ons MBF-kantore by Kerkstraat 18A Frankfort of e-pos info@mafubebf.org of WhatsApp-boodskap/bel 079 145 4295. Besoek ons webwerf www.mafubebf.org en volg ons op Facebook.


5 views0 comments

Comments


bottom of page