top of page
  • Writer's pictureMBF

Die Hoë Koste van Onbevoegdheid

Die voortslepende probleme in veral Frankfort, laat Mafube Besigheidforum (MBF) met die indruk dat Mafube Plaaslike Munisipaliteit nie oor die vermoë beskik om water volhoudend aan die gemeenskap te verskaf nie; hoofsaaklik as gevolg van hoëvlak bestuursprobleme en politieke inmengery. Die situasie word verder vererger deur swak kommunikasie binne die bestuur en ‘n tekort aan pligsbesef onder dié wat daarmee getaak word om die praktiese sy van watersuiwering, verspreiding en onderhoud uit te voer. Daar is sekerlik ook ‘n verstaanbare gebrek aan motivering onder die arbeidsmag by wie daar nie sekerte bestaan of hulle wel aan die einde van die maand betaal gaan word nie.

‘n Opsomming van die waterkrisis in Mafube dorpe gedurende November 2020 volg:

Cornelia – tans sonder water. Die tenks by die kliniek word lankal nie meer volgemaak deur die munisipaliteit nie, wat groot gesondheidsgevare vir die gemeenskap inhou. Inwoners en besighede is afhanklik van boorgate op die dorp omdat die toevoer vanaf Frankfort totaal onbetroubaar is. Frankfort – daar was op 13 dae gedurende die maand daar geen water in die dorp nie. Onderbrekings was nie net as gevolg van gebarste pype nie, maar ook as gevolg van gebrek aan chemikalië en onvoldoende toerusting. Die radelose munisipaliteit blameer die reën! Tweeling – hoogliggende gedeeltes van die dorp het vir 20 dae gedurende die maand geen water gehad nie terwyl die res van inwoners ‘n daaglikse tekort ervaar. Daar is volgens inwoners steeds net 1 pomp wat funksioneer. Villiers – tans is hier voldoende water gedurende die dag maar as gevolg van grootskaalse verliese deur lekke, word watertoevoer snags toegemaak. Die suiweringswerke is steeds onder groot druk omdat daar slegs enkele van die filters en pompe in werkende toestand is, wat saam met ‘n gereëlde tekort aan chemikalië ook veroorsaak dat waterkwaliteit onaanvaarbaar is.

Terwyl bogenoemde meer as net ongerieflik vir inwoners is, is dit fataal vir die talle besighede in ons streek wat in die voedselverwerkingsbedryf staan en afhanklik is van gewaarborgde voorsiening van hoë kwaliteit water. MBF het volle begrip vir die negatiewe inpak wat die huidige stand van onvermoë by Mafube vir die volhoubaarheid van daardie maatskappye inhou, asook vir ekonomiese ontwikkeling en werkverskaffing. Om hierdie rede het MBF dit as ‘n prioriteit beskou om ‘n verstandhouding te bereik met plaaslike regering wat besighede sou toelaat om betrokke te raak met watersuiwering en die instandhouding van die infrastruktuur. ‘n Memorandum van Verstandhouding (MoU) ten opsigte hiervan, was opgestel in samewerking met nasionale Tesourie, Dept. van Samewerkende Regering en was dit aanvaar deur alle partye al reeds gedurende November 2019, maar nooit in werking gestel nie. MBF verkeer onder die indruk dat hierdie verrykende ooreenkoms as gevolg van politieke inmengery en persoonlike belange gekelder was.

Mafube ploeg steeds voort met hulle voorafbetaalde watermeterprojek, ongeag daarvan dat hulle duidelik nie in staat is om te lewer wat hulle beoog om te verkoop nie. MBF bly dit eens dat die voorstelle wat ons aan plaaslike regering gemaak het ten tyde van samesprekings in November 2019, die enigste werkbare oplossings bied vir die dienslewerings probleme in ons dorpe.

Indien Mafube inwoners en sakelui meer inligting wil bekom omtrent MBF se toekomsplanne, besoek ons kantore te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak Sandra per WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org


0 views0 comments

Comentários


bottom of page