top of page
  • Writer's pictureMBF

Die potensiaal van Mafube lê in sy mense.

Soos elders ter wêreld, is boere die ruggraat, nie net van plattelandse gemeenskappe nie, maar ook van ons land. Die moderne professionele boer is ingelig en "connected" en lewer die grootste bydrae tot die ekonomie van die Mafube-streek. Talle boere het gediversifiseer en/of in ander bedrywe in ons streek belê en sodoende verder bygedra tot ekonomiese groei en indiensneming. Ten spyte van die vele uitdagings in die sektor, bly die landbou in ons streek stabiel en welvarend, vanweë die wedersydse afhanklikheid en die georganiseerde aard van die boeregemeenskap. Boere gee oor die algemeen leierskap en leiding binne die gemeenskap, en is gewoonlik aan die voorpunt van innovasie en ontwikkeling.

Die formele kommersiële sektor is goed ontwikkel, met besigheidsbestuurders oor die algemeen goed opgelei en gemotiveerd, wat 'n goeie basis van kundigheid en vaardighede aan die sektor bied. 'n Aantal professionele persone in privaat praktyk soos dokters, advokate, rekenmeesters en ingenieurs het Mafube hul tuiste gemaak, wat dien as bewys van hul vertroue in die stabiliteit in die gemeenskap, wat die basis vir ontwikkeling wederkerig versterk.

Ondanks beperkte geleenthede, hoë vlakke van werkloosheid en die ekonomiese probleme wat met die plattelandse lewe gepaard gaan, bly die arbeidsmag geduldig, hardwerkend, produktief en vriendelik - sosiale onrus in ons streek is feitlik onbekend. Ons kan trots wees daarop dat 'n hoë opvoedkundige standaard vir ons kinders gestel word , met skole in ons distrik wat konsekwent die nasionale ranglys vir matriekslaagsyfers behaal. Die verspreiding en uitbreiding van 'n aantal kleiner ondernemings dui op 'n lewendige gees van entrepreneurskap onder ons mense.

Om hierdie potensiaal saam met ander faktore wat sterk in ons guns tel te ontgin, moet die regte ekonomiese klimaat eerstens geskep word, en hier tree Mafube Besigheidsforum MBF na vore. Ons hoop om binnekort aankondigings te maak i.v.m. ons vordering op die gebied van

• plaaslike regering; • water en energie hulpbronne; en • menslikehulpbronne bestuur.

As die stem van plaaslike sakeondernemings, wil ons ons gemeenskap lei tot volhoubare ekonomiese groei en die bevordering van 'n pro-handelsklimaat vir ons lede om welvaart in ons gemeenskap te bied. Binne 'n betreklik kort tydperk het ons hulpbronne opgebou ten opsigte van finansies, kennis, kundigheid en klandisiewaarde, en het ons die vermoë ontwikkel om positiewe veranderinge in die plaaslike regering en handelstoestande te vergemaklik deur unieke, werkbare en volhoubare oplossings aan te bied.

Ons nooi u uit om ons kantore te besoek by Kerkstraat 18A Frankfort, gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30. Kontak ook Marina per WhatsApp by 079 145 4295 of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org


1 view0 comments

Comments


bottom of page