top of page
  • Writer's pictureMBF

Gemeenskapsvergadering

Updated: Feb 13, 2022

Gemeenskapsvergadering Frankfort 3 Maart 2020 in die skoolsaal.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

bottom of page