top of page
  • Writer's pictureMBF

Mafube Begroting – verwag dieselfde ongeruimdhede

Vrees bestaan dat die munisipale raad op 24 Mei weer 'n onbefondsde jaarlikse begroting onregmatig sal goedkeur.


Die prosesse wat gevolg moet word vir munisipale jaarlikse begrotings word duidelik uiteengesit in die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur 56 van 2003 (MFMA). Die wet bepaal dat die burgemeester die begroting voor 1 Mei van elke jaar aan die Raad moet voorlê en onmiddellik daarna, die jaarlikse begroting met die stawende dokumente openbaar maak. Tydens hierdie tydperk kan die plaaslike gemeenskap vertoë in verband met die begroting in dien. Voordat die jaarlikse begroting goedgekeur word, moet die voorleggings van die plaaslike gemeenskap en relevante staatsdepartemente oorweeg word. Daarna word van die Burgemeester verwag om te reageer op alle voorleggings wat gemaak is.Soos in die Frankfort Herald van 17 Mei 2024 gepubliseer is, het kennisgewings wel in die plaaslike media verskyn waarin die publiek genooi is om vir ‘n beperkte tyd die begrotingsverwante dokumente te inspekteer by alle munisipale kantore en openbare biblioteke. Mafube Besigheidsforum (MBF) het die munisipale kantore en openbare biblioteke in alle Mafube-dorpe besoek in die hoop om die begrotingsdokumente te bekom, maar niks was beskikbaar nie. Advokaat Mothusi Lepheana, waarnemende munisipale bestuurder, gaan voort om die skriftelike versoeke wat aan hom gerig is, te ignoreer.

Dit is die siening van MBF dat die begrotingsproses by Mafube Plaaslike Munisipaliteit (MPM) 'n klug is, en die begroting wat heel waarskynlik op 24 Mei deur die munisipale raad aanvaar sal word, sonder dat aandag aan die wetlike vereistes gegee is. Daar kan verwag word dat die begroting weereens onbefonds sal wees, met geen gevolge vir die amptenare en Raad van Mafube nie, en ook nie vir die provinsiale owerhede wat met arms gevou staan ​​nie.


Die enigste gevolge sal vir die gemeenskap van Mafube wees, wat steeds onder swak dienslewering sal ly. Na twee jaar van verpligte ingryping deur die provinsie, was daar geen vordering nie.


Tog word die werkbare plan wat deur MBF voorgestel en deur die Administrateur goedgekeur is, op onverklaarbare wyse steeds geïgnoreer.


Munisipale begrotingsproses word noukeuring hier verduidlik - afrikaanse ondeskrifte.


MBF nooi inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers uit om ons kantore by Kerkstraat 18A, Frankfort op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae 08h30 tot 12h00 te besoek. Bel of stuur 'n WhatsApp-boodskap aan Marina by 079 145 4295. Besoek ons ​​webwerf www.mafubebf.org en volg ons op Facebook

4 views0 comments

Comentarios


bottom of page