top of page
  • Writer's pictureMBF

Mafube Besigheidsforum (MBF) - Op die punt om die wêreld te verander soos ons dit ken!

Ons is nie besig met ledige grootpratery nie. MBF het binne 'n relatiewe kort tydbestek, 'n sterk groei in die ledetal gesien en ons primêre doelwit bereik. Al meer entrepreneurs en individue besef dat dit nodig is om positiewe veranderinge in die plaaslike sakeomgewing te hê. Ons het ons kapasiteit as organisasie opgebou en getoets hoe goed verskillende soorte intervensies op plaaslike vlak werk om die nodige verandering te bewerkstellig.

MBF staan nou op die drumpel om iets te bereik wat nog nooit tevore in hierdie land gedoen is nie; iets waarvan die impak sekerlik 'n blywende positiewe uitwerking op ons almal se lewens sal hê. Alhoewel ons baie konserwatiewe aannames oor hierdie impak gebruik, glo ons dat ons 'n belangrike bydrae lewer tot die manier waarop plaaslike owerhede in die toekoms sal werk. MBF glo dat dit ‘n positiewe en veranderende impak op die bestuur, gemeenskapsbetrokkenheid en volhoubare dienste van plaaslike owerhede sal he.

Ons betrokkenheid, optrede en ingrypings is nie beperk tot die regeringsfere en om die status quo aan te spreek nie. MBF het genoeg ruimte om te groei, en is besig om pro-aktief nuwe modelle te ontwikkel en te toets, veral om nuwe besigheidsbeleggings na ons streek moontlik te maak en te lok. Ook hier glo ons dat ons met 'n eerste vorendag gekom het!

MBF wil munt slaan uit ons groei deur enkele van die mees belowende geleenthede vir die aantrekking en behoud van nuwe lede en korporatiewe vennote op te skerp, en deur die diepgaande kennis op uiters belowende gebiede soos energie-, water- en menslike hulpbronbestuur te vergroot.

Dit beteken om ons personeel uit te brei, nuwe vaardighede en ervaring in te bring. Met meer mense aan boord sal ons meer projekte kan aanpak, iets ons nie met die huidige personeelgetalle kan bereik nie. Oorweeg dit wat ons reeds by MBF bereik het. Dink hoeveel hoër hoogtes kan gesamentlik bereik word met u en u bydrae aanboord.

Indien u nie reeds ons voorlegging op 29 Mei bywoon nie, nooi ons alle Mafube inwoners en sakelui uit om met ons te skakel deur ons kantore te besoek by Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30 Kontak Marina per WhatsApp by 079 145 4295 of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page