top of page
  • Writer's pictureMBF

Steeds meer vrae as antwoorde

Ongeag die vele skrywes aan die waarnemende munisipale bestuurder Mnr. Kadimo Masekoane, waarin daar op inligting rondom die voorafbetaalde watermeters aangedring word, kry Mafube Business Forum (MBF) steeds geen antwoorde vanaf Mafube Plaaslike Munisipaliteit, of die kontrakteur nie. Dit blyk duidelik te wees dat Mnr. Masekoane binnekort vervang gaan word en waarskynlik om daardie rede geen morele verpligtingteenoor ons gemeenskap aanvoel nie en hom ook nie eers steur aan die verpligtinginge wat op hom rus in terme van wetgewing nie.Dit is ons hoop dat wanneer 'n nuwe munisipale bestuurder aangestel word, dit nie weer eenvoudig kader-ontplooiing sal wees nie, maar dat die voorgeskrewe SALGA prosesse nagevolg sal word en dat die persoon wat aangestel sal word, nie net oor die nodige kwalifikasies, kennis en ervaring beskik nie, maar ten alle tye deursigtig sal optree soos wat dit wetlik voorgeskryf word.

MBF ontvang steeds daagliks klagtes omtrent die voorafbetaalde watermeters wat dui op die uiterse swak kommunikasie vanaf Mafube Plaaslike Munisipaliteit en die aangestelde kontrakteurs. Wat ook na vore gekom het, is dat raadslede en amptenare mekaar weerspreek en verder bydra tot die heersende onsekerheid en verwarring. In die afwesigheid van 'n behoorlike tariefbeleid en 'n wettige watervoorsiening-bywet, kan MBF slegs sy mening uitspreek in verband met die volgende vrae wat onder andere gereeld voorkom:

Mag ek weier dat 'n voorafbetaalde watermeter op my erf geïnstalleer word? Alhoewel die munisipaliteit wel bestaande meters mag vervang, is daar niks wat 'n inwoner of besigheidseienaar verplig om 'n meter binne 'n erf te laat installeer nie en daardeur verantwoordelikheid vir die watermeter te aanvaar nie. Hierdie oordrag van verantwoordelikheid word verbied ingevolge artikel 51 van die Verbruikerswet.

Mag Mafube my water afsny as ek die "prepaid" watermeter weier? Nee, die munisipaliteit mag niemand se water afsny nie. Dit blyk dat veral ons senior inwoners voortdurend geïntimideer word deur hierdie tipe van dreigemente.

Voldoen die watermeters aan standaarde? MBF het ten spyte van herhaalde versoeke nog nie genoegsame inligting ontvang om te kan bevestig dat die watermeter installasies wel voldoen aan die nodige standaarde nie.

Wat gaan gebeur as die watermeters nie meer werk nie? Hierdie saak bekommer ons omdat daar geen oorweging deur Mafube gegee word aan instandhouding van die watermeters nie. Die kontrakteur het dit duidelik gestel dat hulle na voltooiing sal aanbeweeg na ander projekte en dat hulle die verantwoordelikheid vir die onderhoud van die meters in die hande van die munisipliteit sal laat.

Wat gebeur as daar meer as een woning of besigheid op 'n erf bestaan? Met verwysing na die SANS gebruikskode in die Nasionale Waterwet, moet daar aparte watermeters vir elke verbruiker verskaf word.

Hoeveel kos die water en hoeveel is gratis? Dit is duidelik dat daar verskilende tariewe bestaan soos op strokies verskyn wanneer water aangekoop word. Geen bevestiging kon verkry word daarvan nie, maar die volgende blyk om van toepassing te wees:

• Die eerste 1 250 liter gratis water word eenmalig op die meter gelaai; • armlastiges (indigents) is geregtig op 6 kiloliter gratis water per maand; • die eerste 6 kiloliter word aangekoop teen R11.04/kℓ BTW ingesluit; • die volgende 24 kiloliter word aangekoop teen R11.24/kℓ; en • 'n glyskaal is van toepassing met tot R22.70/kℓ wanneer meer as 81kℓ aangekoop word.

Dit is dus belangrik vir inwoners om net genoeg water aan te koop volgens hulle maandelikse verbruik, om te verhoed dat hulle meer betaal as wat nodig is. Dit maak nie sin om water vooruit te koop vir 'n paar maande nie!

Inwoners en plaaslike besighede word uitgenooi om klagtes en vrae aan ons by MBF te rig.Besoek ons kantore te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak MBF per WhatsApp by 079 145 4295. Besoek ook ons Facebookblad of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org


6 views0 comments

Comments


bottom of page