top of page
  • Writer's pictureMBF

Tweeling inwoners sê ook NEE!


Op Maandag 12 April, het 'n groep inwoners van Tweeling by die munisipale kantore op die dorp, ordelik byeengekom om hulle ongelukkigheid oor te dra, omtrent die voorafbetaalde watermeters wat Mafube munisipaliteit ook hier wil installeer. 'n Memorandum is oorhandig wat deur ongeveer 100 persone onderteken is en 'n onderneming is deur die plaaslike eenheidsbestuurder gegee dat terugvoering binne 7 dae aan inwoners sal gegee sal word, i.v.m. hulle griewe. Intussen is die installering van die watermeters gestaak.

Tweeling inwoners word daagliks geraak deur die gebrek aan dienslewering en watertoevoeronderbrekings, en die vraag word aanhoudend gevra "Waarom moet ons vooruit betaal vir water wat die munisipaliteit nie kan lewer nie?".

Die gemeenskap van Tweeling het dit veral moeilik omdat daar geen sekerheid omtrent water bestaan nie, en het die situasie nie verbeter in die laaste paar maande nie, ten spyte daavan dat Mafube deeglik bewus gemaak was van die probleme.

Mafube Business Forum (MBF) kry steeds daagliks klagtes vanaf Frankfort inwoners i.v.m. die watermeters en het ons ook reeds amper 500 handtekeninge (aanlyn en fisies) ontvang van inwoners en besigheidseienaars wat ongelukkig is met die installering van voorafbetaalde watermeters vir 'n verskeidenheid van redes. MBF het gister bevestiging verkry dat die suiweringswerke op Frankfort nie genoegsaam water kan lewer nie, omdat slegs 3 uit die 6 filters funksioneel is. Daar sal ook binnekort meer druk op die aanleg wees as die nuwe pypleiding na Namahadi voltooid is. Waarom voorafbetaalde watermeters geprioritiseer word en miljoene daarop gespandeer word in stede van om eers die suiweringswerke op te gradeer bly 'n raaisel waarop ons graag antwoorde sal wil hê en glo ons dat hierdie saak deeglik ondersoek moet word.

Verder blyk dit dat die munisipaliteit 'n meer dreigende houding aangeneem het teenoor inwoners van Frankfort wat nie hul samewerking wil gee ten opsigte van die installering van die voorafbetaalde watermeters nie, en het 'n raadslid gesê dat daardie persone uitgesonder sal word vir invorderingstappe. Skynbaar is hy en die munisipaliteit nie bewus van die bepalings van artikel 102 van die Munisipale Sisteme Wet (MSA) nie, waarvolgens daar geen stappe geneem mag word teen besighede of indiwidue wat wetlike dispute teen die munisipaliteit verklaar het nie. MBF wil inwoners, besigheidseienaars en belastingbetalers graag die versekering gee dat daar steeds op ons gereken kan word om na hulle belange om te sien en nooi almal uit om met ons teskakel indien hulp benodig word met dispuut verklarings.

Besoek ons kantore te Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae, Woensdae en Vrydae vanaf 08:30 tot 12:30, of kontak MBF per WhatsApp by 079 145 4295. Besoek ook ons Facebookblad of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org

0 views0 comments

Comentários


bottom of page