top of page
  • Writer's pictureMBF

BURGERLIKE ORGANISASIES SE ROL WORD ERKEN

Mafube Besigheidsforum (MBF) was baie beïndruk met die onlangse toespraak van dr. Corné Mulder, hoofsweep van die Vryheidsfront Plus tydens ‘n veelparty indaba, waar erkenning gegee is aan die belangrikheid van burgerlike organisasies om positiewe verandering in ons land teweeg te bring. Dr. Mulder is wyd geprys vir sy “adult in the room”-benadering rakende samewerking tussen partye op vele vlakke. Dr. Mulder het erkenning daaraan gegee dat politieke partye op hul eie nie suksesvol sal wees nie – daar sal meer saamgewerk en staatgemaak moet word op burgerlike organisasies insluitende kerk- en sportgroepe, drukgroepe, gemeenskaps- en besigheidsorganisasies.
Suid-Afrika se burgerlike organisasies het toenemend die laaste linie van verdediging geword wat namens gewone burgers veg teen korrupsie wat buite beheer is, mislukte dienslewerings, en magsmisbruik deur verkose en openbare verteenwoordigers. Die burgerlike samelewingslandskap in SA is baie meer divers, dinamies en selfgeldend as in baie vergelykbare ontwikkelende lande, en dit dra daartoe by om die regering aanspreeklik te hou, korrupsie te beveg en demokrasie en demokratiese instellings te ondersteun. Suid-Afrika se grondwet word erken as een van die beste ter wereld en gee 'n spesiale plek vir die burgerlike samelewing om 'n oorsigrol oor demokratiese instellings te speel, menseregte te moniteer en om burgers, veral die armes, kwesbares en agtergeblewenes, die gereedskap te gee om hul regte te ken en te laat geld.

Anti-demokratiese elemente binne die regering spreek dikwels hul afkeur uit oor burgerlike organisasies en aktiviste se optrede om die regering en leiers aanspreeklik te hou. Daar is al so ver gegaan om te eis dat burgerlike organisasies gereguleer of verbied moet word, omdat hulle glo die belange van buitelandse groepe dryf, of rasisties en reaksionêr van aard is, soos in 2017 aangevoer deur die huidige onderminister van behuising, water en sanitasie, David Mahlobo.

Soos ander burgerlike organisasies, ondervind MBF ook gereeld teenkanting vanuit regeringsoorde en politieke instansies, wie sukkel om die groter prentjie te sien en minder begrip het vir langtermyn, volhoubare oplossings. Hierdie gedrag is waarskynlik net as gevolg van oningeligtheid.

Kyk hier na ‘n onlangse onderhoud met Dr. Corné Mulder: https://bit.ly/47QZBXY

Besoek ons kantore by Kerkstraat 18A, Frankfort op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae 08h30 tot 12h00. Bel of stuur 'n WhatsApp-boodskap aan Marina by 079 145 4295. Besoek ons webwerf www.mafubebf.org en volg ons op Facebook. #mbf #mafubebusinessforum #mafubebesigheidsforum #mafube CliffCentral #TheBurningPlatform

0 views0 comments

Comments


bottom of page