top of page
  • Writer's pictureMBF

BURGERS MOET DEEL WEES VAN BESLUITNEMING

Gemeenskappe, d.w.s. ons as burgers mag betrokke wees in die bestuur van ons gemeenskap – die enigste manier hoe dit egter kan gebeur is deur openbare deelname. Dit is een van die grondbeginsels van demokrasie. Wetgewing vereis dat munisipaliteite meganismes ontwikkel om gemeenskappe en gemeenskapsorganisasies te raadpleeg in die uitvoering van hul funksies en die uitoefening van hul bevoegdhede. Hierdie strukture staan bekend as Wykskomitees, en word beskou as die statutêre strukture wat as raadplegende liggaam en kommunikasie kanaal na en vanaf wyke moet dien. Aangeleenthede sluit in:

• Versekering van konstruktiewe en harmonieuse interaksie tussen die munisipale raad en die gemeenskap; • Om aandag te gee aan alle sake wat die gemeenskap raak en tot voor- of nadeel strek; • Om op te tree in die beste belang van die gemeenskap, • Versekering van aktiewe deelname van die gemeenskap in die munisipaliteit se begrotingsproses; en • Hulp met gemeenskapsbewusmakingsveldtogte bv. afval, water en riool, betaling van fooie en heffings, aangesien lede hul plaaslike gemeenskappe en hul behoeftes ken.Wykskomitees gee betekenis aan die idee van "die mense sal regeer". Dit is so omdat plaaslike regering die regeringvlak is wat naaste aan die mense is. Wykskomitees is ‘n manier om te verseker dat burgers insette lewer tot die besluite wat plaaslike rade neem. Die verkose wyksraadslid lei vergaderings van die wykskomitee. Hy/sy moet verseker dat vergaderings gereeld gehou word, dat notules gehou word en dat besluite aan die Munisipale Raad oorgedra word. Dit is belangrik om te weet dat 'n wykskomitee en sy wyksraadslid, sodra hulle verkies is, alle belanghebbendes binne die wyk verteenwoordig, en nie 'n bepaalde politieke party nie. Die besluit waardeur openbare beleide die belange van die samelewing bevorder, moet uiteindelik deur die mense self geneem word. Wyksraadslede moet verantwoordelik gehou word vir die funksionering van hul onderskeie wykskomitees.

(Bron: Riglyne vir die Stigting en Werking van Munisipale Wykskomitees - Kennisgewing 26799, Staatskoerant van 24 Junie 2005)

Besoek ons kantore by Kerkstraat 18A, Frankfort op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae 08h30 tot 12h00. Bel of stuur 'n WhatsApp-boodskap aan Marina by 079 145 4295. Besoek ons webwerf www.mafubebf.org en volg ons op Facebook.

0 views0 comments

Comments


bottom of page