top of page
  • Writer's pictureMBF

MUNISIPALITEITE VOLGENS TESOURIE SE WIL

SA het 3 vlakke van regering: Nasionaal, Provinsiaal en Plaaslik. Al drie die vlakke moet saamwerk om burgers van SA te dien. Die munisipale/plaaslike regering is verantwoordelik vir dit wat jy om jou huis sien.

3 Kategorieë: Metropolitaanse Munisipaliteite vir stede soos Jhb.; Distriksmunisipaliteite is 'n paar plaaslike munisipaliteite wat saam gegroepeer is en dan 200 plaaslike munisipaliteite. Distriksmunispaliteite deel die verantwoordelikheid van dienslewering met plaaslike munisipaliteite.

Bronne van inkomste: a) Eiendomsbelasting; b) Dienstefooie; c) Toekennings vanaf Tesourie vir geregistreerde armlastiges; e) Toekenings vir spesifieke doeleindes, bv openbare vervoerstelsel en f) Lenings om te help met kapitale uitgawes. Kapitale uitgawes bestaan uit infrastruktuur- en ander projekte.

Die begroting is die ruggraat van instansies en bepaal hoeveel die munisipaliteit aan wat kan bestee. Die begroting wys waar fondse vandaan gaan kom, vir die huidige en komende finansiële jaar. Julie in die huidige jaar tot Junie die volgende jaar.Die begroting moet deur 'n deursigtige proses saamgestel word. Die belangrikste doelwitte vir die volgende jaar bepaal word eers bepaal - bv aanbou van sportgrond, verskaffing van veilige water of 'n vervoersisteem. Hierdie doelwitte word saamgevat in 'n geïntegreerde ontwikkelingsplan (GOP). Die GOP wys wat die munispaliteit gaan doen en hoe. Die publiek en verskeie instansies mag insette lewer op die GOP . Die munisipaliteit kan ingelig word van aspekte wat ontbreek, en hulle families se prioriteite.

Die GOP bepaal die samestelling van munisipaliteit se begroting. Die verkryging en dit waarop fondse spandeer gaan word, word deeglik uiteengesit. Die publiek mag hierop kommentaar lewer. Dit moet gedoen word voor einde Mei elke jaar, waarna die begroting na die munisipale raad gaan vir goedkeuring.

Na goedgekeuring moet die munisipaliteit die doelwitte begin implementeer deur bestuur, instandhouding, dienste en/of nuwe ontwikkelings.

Doelwitte en uitgawes moet gemonitor word. Verslag moet gelewer word oor hoe hulle vaar met die implementering van hulle begrotings.

Die jaarlikse verslag is die belangrikste en word nagegaan deur die ouditeur general t.o.v. akkuraat en volledigheid. 'n Goeie verslag is "Ongekwalifiseerd" , 'n problematiese verslag is "Gekwalifiseerd", en "Ongunstig" of "Vrywaring" dui op ernstige probleme. Alhoewel miljoene rande aan konsultante gespandeer was, het Mafube Plaaslike Munisipaliteit, die laaste 2 jaar “gekwalifiseerde" verslae gehad. Hierdie verslae moet beskikbaar wees by biblioteke, munisipale geboue of op die offisiële munisipale webblad.

Lede van die gemeenskap kan betrokke raak op enige tyd van die proses. Insette en informasie kan gelewer word t.o.v. die GOP en begroting. Kyk uit vir kennisgewings oor openbare deelnames en werkswinkels gedurende Maart en April elke jaar en woon dit by om jou insette te lewer. Vergewis jouself van die statistieke van jou munisipaliteit. Jy kan monitor watter dienste nie gelewer word, opvolg op die begroting, en jy kan daarop aandring dat die munisipaliteit by sy begroting hou.

Ondersteun plaaslike organisasies en stel vas wie jou munisipale bestuurder, raadslid of burgemeester is. Hierdie amptenare moet genader kan word oor dit wat pla.

Inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers is welkom om ons kantore by Kerkstraat 18A te besoek gedurende ons besigheidsure, op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae van 08h30 tot 12h30, of kontak Marina op WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org.

0 views0 comments
bottom of page