top of page
  • Writer's pictureMBF

Diensleweringshofsaak: Nuusbespreking op Die Groot Ontbyt

Updated: Feb 15, 20222 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

bottom of page