top of page
  • Writer's pictureMBF

Dorp Skoonmaak / Clean the town

Updated: Feb 15, 2022

Kainos jeug beoog om Saterdag 18 Julie Frankfort dorp skoon te maak. Ons vra dat enige iemand wat kan help of ñ bydrae wil maak asb vir Martie van Zyl by 0731431011 sal kontak. Kom ons vat hande en hou ons dorp skoon. Dankie

Kainos youth aims to clean the town of Frankfort on Saturday 18 July. Please contact Martie van Zyl at 0731431011 if you want to take part in or make a donation toward this event. Lets take hands and keep our town clean. Thank you


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

Outside and above the entrance to the municipal buildings of Mafube Local Municipal are emblazoned the words “Batho Pele”, also to be found on posters inside almost all government offices. But what d

bottom of page