top of page
  • Writer's pictureMBF

Ernstige waterprobleme in alle Mafube dorpe – tyd vir privatisering?

Updated: Feb 15, 2022

Ondanks die goeie reëns, vol riviere en damme, is watertoevoer onderbrekings vir inwoners en besighede van Mafube steeds ‘n gereëlde ervaring.

Veral Frankfort, loop gereeld deur as gevolg van gebarste pype. Mafube Besigheidsforu

m (MBF), ‘n plaaslike ingenieursgroep en selfs Nasionale Tesourie in die voorgestelde munisipale finansiële herstelplan, het die noodsaaklikheid van drukbeheerkleppe op verskeie geleenthede onder die aandag van munisipale amptenare gebring, wat die toevoerpype tot ‘n groot mate sou beskerm. Hierdie advies word steeds geïgnoreer en is voorafbetaalde watermeters eerder deur Mafube as ‘n prioriteit gesien.

Dit bly die mening van MBF dat dit immoreel is om verbruikers te dwing om vooruit te betaal vir water wat nie gelewer kan word nie. MBF beveel aan dat wanneer die geleentheid daar is, vir inwoners en besighede om aan te dring dat hulle “prepaid” meters omgeskakel word na konvensionele meters, wat hulle dan sal toelaat om hule regte ingevolge artikel 102 van die Munisipale Sistemewet en die Verbruikerswet af te dwing.

Dit is baie duidelik dat die bestuursvermoë van die waterinfrastruktuur ontbreek by die munisipaliteit, maar behoorlike kommunikasie aan verbruikers is moontlik nog meer ernstig. Daar is tans geen meganisme in plek om inligting vroegtydig onder inwoners en besighede te versprei nie, en inligting wat wel bekend gemaak word, is verwarrend en weersprekend. Dit kan gelees word as verskonings vir ‘n munisipale afdeling wat nie werklik antwoorde het nie.

Cornelia word erg geraak deur enige onderbrekings omdat water per pyplyn vanaf Frankfort se reinigingswerke soontoe gevoer word. Die vermoede bestaan dat die watertoevoer na Cornelia nie as belangrik beskou word nie en dat dit moontlik selfs uitgebuit word deur kontrakteurs wat water per vragmotor na dié dorp aanry.

Villiers se moderne suiweringsaanleg en verspreidingsnetwerk wat onlangs teen groot koste voltooi was loop ook gereeld deur as gevolg van waterverliese waarvan die oorsprong nie vasgestel kan word nie. Dit is ook kommerwekkend dat operasionele standaarde en behoorlike prosedures nie nagevolg word nie, en onderbrekings word gereeld ondervind -filterblokkasies en pompe wat faal is ‘n aanduiding hiervan. Kontrakteurs het kort voor die verkiesing met mening ingeklim om soveel “prepaid” meters as moontlik ook in Villiers te installeer, maar daar word na amper 2 maande steeds geen inkomste daaruit gegenereer nie.

Vanaf Tweeling word dit gerapporteer dat watertoevoeronderbrekings alledaags voorkom vir al die bogemelde redes. Inwoners is raadop en maak staat op boorgate en opgaartenks.

MBF, in sy pogings om ontwikkeling na ons streek te lok, is besorgd oor die watersituasie en is oortuig daarvan dat indien daar nie ingegryp word en verbetering kom nie, ons planne nie sal realiseer nie. MBF sal dus verplig word om die howe te nader om ten minste tussentydse maatreëls in te stel, maar sal steeds daarop aandring dat die *“Mafube Stakeholder’s Compact” ten volle geïmplimenteer word, om daardeur die gemeenskap toe te laat om betrokke te raak by die bestuur van die watertoevoerinfrastruktuur. Privatisering in samewerking met plaaslike regering kan moontlike oplossings bied.

* “Mafube Stakeholder’s Compact” is ‘n ooreenkoms wat tydens Desember 2019 gesluit was tussen Mafube Plaaslike Munisipaliteit, Provinsiale en Nasionale departemente van Finansies en Samewerkende Regering, en Mafube Besigheidsforum (MBF). MBF is tans in ‘n regsgeding met Mafube om die bepalings van die ooreenkoms af te dwing en te implimenteer.

Besoek gerus MBF te Kerkstraat 18A, Frankfort waar ons u sal bystaan om aansoek vir ‘n konvensionele meter om steeds druk op Mafube plaas om tov hierdie knellende saak.(Kantoor heropen op 3 Januarie 2022) U kan ook 'n e-pos stuur na info@mafubebf.org of ‘n WhatsApps na 079 145 4295. In Villiers kan u ook die VQA kantoor besoek te Emmet Straat 26, op Maandae- Woendae- en Vrydae oggende.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page