top of page
  • Writer's pictureMBF

MAFUBE BEGROTING ELLENDE

Op Vrydag 12 April het Mafube Plaaslike Munisipaliteit (MLM) 2 publieke kennisgewings in die Frankfort Herald geplaas om in kennis te stel van die beskikbaarheid by alle munisipale kantore en openbare biblioteke van die volgende dokumente:


  • “Mafube L.M. Draft Reviewed 2024 – 2025 Integrated Development Plan & 2024/2025 – 2026/2027 Medium Term Revenue and Expenditure Framework (MTREF)”

  • “2023 – 2024 REVIEWED SERVICE DELIVERY BUDGET IMPLEMENTATION PLAN (SDBIP) AND PERFORMANCE AGREEMENTS”

 

Luidens die kennisgewings is die publiek uitgenooi om bogenoemde dokumente te inspekteer en daarop kommentaar te lewer, wat vir 'n beperkte tydperk by alle munisipale kantore en openbare biblioteke beskikbaar sou wees. MBF het die munisipale kantore en openbare biblioteke in alle Mafube-dorpe besoek in die hoop om bogenoemde dokumente te bekom maar geen sulke dokumente was beskikbaar nie. Munisipale amptenare kon, toe hulle gevra is, nie die dokumente verskaf of help om dit te bekom nie. Die MTREF moet die voorgestelde struktuur vir munisipale tariewe en tariewe vir die nuwe finansiële jaar insluit, en dit is kommerwekkend dat dit nie openbaar gemaak word soos vereis in artikel 22 van die Munisipale Finansiële Bestuurwet nie.


Met inagneming van die nie-beskikbaarheid van bogenoemde dokumente en die beperkte tyd wat beskikbaar is, word die regte van die gemeenskap om ingelig te word en deel te neem aan die besluitnemingsproses vertrap.


Op 15 April 2024 het MBF 'n skedule (sien aangeheg) bekom genaamd,“2023/2024 DRAFT IDP AND BUDGET PUBLIC PARTICIPATION PROGRAMME”, wat ook op dieselfde dag op die Facebook-blad van die Frankfort Herald geplaas is. Die skedule het datums en tye verskaf vir vergaderings in elke wyk, die lokale en die name van die aanbieders en skribas. Die Openbare Deelname-program sou van 16 April 2024 tot 23 April 2024 duur. Plaaslike inwoners en Mafube Besigheidsforum (MBF) het opgedaag vir die vergaderings wat vir Frankfort en Villiers geskeduleer was, en het verteenwoordigers van Tweeling en Cornelia gevra om die vergaderings in hul dorpe by te woon.


Na ons wete het geen van die vergaderings soos afgekondig, plaasgevind nie. Geen verduideliking of verskoning is deur MLM aangebied nie. Die optrede van MLM maak 'n bespotting van die openbare deelnameproses.


Ingevolge artikel 16 van die Wet op Munisipale Stelsels moet 'n Munisipaliteit 'n kultuur van munisipale bestuur ontwikkel wat formele verteenwoordigende regering aanvul met 'n stelsel van deelnemende regering, en moet vir hierdie doel die plaaslike gemeenskap aanmoedig en toestande skep om deel te neem aan die sake van die munisipaliteit.


MBF sal die saak met die LUR vir Samewerkende Regering opneem en sal dit verder eskaleer indien daar nie aandag aan gegee word nie.


MBF nooi inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers uit om ons kantore by Kerkstraat 18A, Frankfort op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae 08h30 tot 12h00 te besoek. Bel of stuur 'n WhatsApp-boodskap aan Marina by 079 145 4295. Besoek ons ​​webwerf www.mafubebf.org en volg ons op Facebook.

4 views0 comments

Comments


bottom of page