top of page
  • Writer's pictureMBF

Pre-paid watermeters: What is your experience?

Updated: Feb 15, 2022

We would like to hear from you.

If you are experiencing any difficulty with your watermeter please inform us.

Voorafbetaalde watermeters: Ons hoor graag van jou.

Indien u enige slegte ervarings of klagtes rondom u watermeter het, kontak ons asb.

info@mafubebf.org 079 145 4295. (Whatts app)
1 view0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

Outside and above the entrance to the municipal buildings of Mafube Local Municipal are emblazoned the words “Batho Pele”, also to be found on posters inside almost all government offices. But what d

bottom of page