top of page
  • Writer's pictureMBF

Pre-paid / Voorafbetaalde watermeters:

We would like to hear from you.

If you are experiencing any difficulty with your watermeter please inform us.

Ons hoor graag van jou.

Indien u enige slegte ervarings of klagtes rondom u watermeter het, kontak ons asb.

info@mafubebf.org 079 145 4295. (Whatts app)


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

Outside and above the entrance to the municipal buildings of Mafube Local Municipal are emblazoned the words “Batho Pele”, also to be found on posters inside almost all government offices. But what d

bottom of page