top of page

Globaal dink, plaaslik optree

Oor Mafube

Oor ons streek:

Mafube (wat beteken "begin van ‘n nuwe dag" in Sesotho) is 'n streek in Suid-Afrika, in die noordoostelike gedeelte van die Vrystaat Provinsie. Die streek het 'n aangename klimaat, goeie grond, 'n bestendige reënvalpatroon en oorvloedige water vanaf twee groot riviere, wat gedurende die hele jaar deur die Lesotho Hoogland Waterprojek aangevul word.

 

Mafube is bekend vir sy goed gevestigde landbousektor; produseer 'n wye reeks gewasse, vee en wild. Boonop word agri-verwerking en landbou-ingenieurswese aanlegte, sowel as 'n aantal nisvervaardigingsaanlegte in die Mafube streek, wat uit vier dorpe bestaan, gekry. Die vier dorpe,  Frankfort, Villiers, Tweeling en Cornelia bied saam met die gewone kleinhandel-, bank- en dienspunte die meeste van die werksgeleenthede vir plaaslike inwoners.

 

Toerisme in die gebied word aangehelp weens sy nabygelee ligging aan en toegang tot Gauteng d.m.v. snelweë. Drie van die dorpe binne Mafube is gekoppel aan die nasionale spoornetwerk met 'n uitvoerverbinding na die Durbanse hawe.

Die potensiaal van Mafube lê in sy mense::

Soos elders in die wêreld vorm boere die ruggraat van nie net ons landelike gemeenskappe nie, maar ook ons nasie, en lewer in Mafube die grootste bydrae tot die ekonomie van ons streek.

 

 • Baie boere het gediversifiseer en in ander nywerhede en dienste in die streek belê. Dit het verder bygedra tot ekonomiese groei en indiensneming.

 • Ten spyte van die vele uitdagings wat die sektor in die gesig staar, bly die landbou in ons streek stabiel en voorspoedig, vanweë die wedersydse vertroue en die georganiseerde aard van die boeregemeenskap.

 • Die formele kommersiële sektor is goed ontwikkel met bestuur wat oor die algemeen goed opgelei en gemotiveerd is, wat 'n goeie basis van kundigheid en vaardighede verskaf. 'n Aantal professionele persone in privaat praktyke soos dokters, prokureurs, rekenmeesters en ingenieurs het Mafube hul tuiste gemaak, wat dien as bewys van hul vertroue in die stabiliteit binne die gemeenskap, wat die basis vir ontwikkeling wederkerig versterk.

 • Ten spyte van beperkte geleenthede, hoë vlakke van werkloosheid en die ekonomiese swaarkry wat met die plattelandse lewe gepaardgaan, bly die inwonende werksmag geduldig, hardwerkend, produktief en vriendelik. Sosiale onrus in ons streek is feitlik onbekend.

 • Mafube is trots daarop om 'n hoë opvoedkundige standaard vir ons kinders te stel, met ons distrik se skole wat konsekwent bo-aan die nasionale ranglys vir matriekslaagsyfers is.

Mafube Besigheidsforum:

MBF* is die stem van plaaslike sake-ondernemings en is toegewyd daaraan om ons gemeenskap tot volhoubare ekonomiese groei te lei en 'n positiewe handelsklimaat vir ons lede te skep ten einde welvaart na ons gemeenskap te bring. Binne 'n relatief kort tydperk het ons hulpbronne opgebou in terme van finansies, kennis, kundigheid en welwillendheid, en het die vermoë ontwikkel om positiewe verandering in plaaslike regering en handelstoestande te fasiliteer deur unieke, werkbare en volhoubare oplossings te bied. In hierdie verband geniet MBF reeds wydverspreide erkenning en ons model vir sukses het aksie in 'n aantal ander gemeenskappe geïnspireer of is in een of ander vorm deur ander soortgelyke verenigings aangeneem.

*Mafube Business Forum (MBF) is 'n behoorlik saamgestelde, apolitieke organisasie, gebaseer op sterk morele beginsels, gelei deur 'n behoorlike grondwet en 'n etiese kode. MBF is 'n geregistreerde OSW (2021/531386/08)

ONS VISIE

Oor ons streek:

 • Effektiewe en doeltreffende plaaslike regering, wat die vertroue van die gemeenskap inboesem;

 • laer tariewe vir elektrisiteit en dienste;

 • volhoubare water en kragvoorsiening:

 • verbeterde veiligheid en sekuriteit;

 • 'n gemotiveerde, goed opgeleide arbeidsmag;

 • skoon, goed versorgde dorpe en omgewing;

 • ontwikkeling van plaaslike nywerhede, dienste en handel;

 • verskaf werk en welvaart vir ons hele gemeenskap; en

 • om Mafube die plek van keuse vir besigheid en inwoners te maak.

1 Streek

4 Dorpe

100 000 Mense

Vele hulpbronne

Geen einde aan moontlikhede nie

Jannie-Schabort.jpg

Geskryf deur

Jannie Schabort

MBF Voorsitter

29 Mei 2021

"Mafube Business Forum is op die punt om die wêreld soos ons dit ken te verander!"

Hierdie is geen ledige grootpratery nie. MBF het in 'n relatiewe kort tydperk sterk ledetalgroei gesien, aangesien meer entrepreneurs en individue die behoefte aan positiewe verandering in die plaaslike besigheidsomgewing besef. Ons het ons kapasiteit as 'n organisasie opgebou en getoets hoe goed verskillende soorte intervensies op plaaslike vlak werk om die nodige verandering te bewerkstellig.

 

MBF staan nou op die drumpel om te bereik wat nog nooit voorheen in hierdie land gedoen is nie, waarvan die impak sekerlik 'n blywende positiewe uitwerking op die lewens van al ons mense sal hê. Konserwatiewe aannames word gebruik en steeds glo ons dat MBF dit 'n beduidende bydrae sal lewer tot die manier waarop plaaslike owerhede in die toekoms sal funksioneer, veral in terme van bestuur, gemeenskapsbetrokkenheid en volhoubare dienslewering.

 

MBF se optrede en ingrype is nie beperk tot betrokkenheid by regeringsfere om die status quo aan te spreek nie; maar het genoeg ruimte om te groei. Proaktiewe nuwe modelle word tans ontwikkel en getoets, veral om nuwe besigheidsbeleggings na ons streek moontlik te maak en te aan te trek. Ook hier glo ons ons het met 'n eerste konsept vorendag gekom!

 

MBF wil graag munt slaan uit sy groei, deur sommige van die mees suksesvolle weë op te skaal om nuwe lede en korporatiewe vennote te lok en te behou, en deur ons diepte van kennis op uiters belowende gebiede soos energie, water en menslike hulpbronbestuur te vergroot.

 

Dit bring mee dat ons personeel uitgebrei moet word, om nuwe vaardighede en ondervinding in te trek. Op hierdie manier sal meer mense beskikbaar wees om projekte aan te pak wat nie met huidige personeelgetalle moontlik is nie. Neem asseblief ‘n oomblik en dink oor dit wat MBF reeds bereik het, en hoe jou bydrae ons kan help om nuwe hoogtes te bereik.

bottom of page