top of page

Lidmaatskap

Oor ledegeld

MBF maak tans staat op die beperkte ledegeld wat dit plaaslik kan genereer en sy aktiwiteite is dus beperk tot administrasie en gelokaliseerde bewusmakingspogings. Dit spreek vanself dat MBF sy inkomstebasis moet uitbrei en eksterne befondsing sal moet uitbrei om sy pogings te volhou en sy doelwitte teen die versnelde tempo te bereik wat vereis word. Volledige finansiële state is beskikbaar en is 'n bewys dat MBF 'n stywe skip bestuur en uitstaande resultate uit 'n baie klein bedryfsbegroting behaal het.

Inkomste

Uitgawes

bottom of page