top of page
  • Writer's pictureMBF

AfriForum ondersteun Frankfort om sukses te behaal in ‘n hofaansoek teen rioolstorting


Die Bloemfontein Hooggeregshof het op 29 Julie 2021 ten gunste van die Frankfort en groter Mafube gemeenskap gelas en ‘n interdik teen die munisipaliteit goedgekeur. Daar is ook gelas dat die munisipaliteit die kostes van die aansoek moet dra. Die bepalings van die hofbevel vereis dat die munisipaliteit die nodige onderhoud en herstel op die rioolstelsels moet verrig, gereelde inspeksie van die werke moet doen en enige operasionele krisisse by die werke spoedig moet hanteer sonder onnodige vertraging. Die hofbevel bepaal verder dat enige rioolstorting wat spesifiek die Wilgerivier affekteer verhoed moet word en dat die munisipaliteit water monsters by die werke moet neem wat beskikbaar gemaak moet word indien die applikant dit versoek. Om verdere onderbrekings in die krag toevoer tot die werke te vermy is daar gelas dat die munisipaliteit hulle Eskom rekeninge betyds moet betaal. Die munisipaliteit word ook verplig om elke twee weke vir ʼn periode van 6 maande aan die applikant se prokureurs verslag te lewer oor die vordering en indien hulle sou versuim om hulle pligte in terme van die hofbevel na te kom sal die applikant die reg hê om die hof weer te nader vir verdere verligting. Dié dringende aansoek volg nadat AfriForum, in samewerking met die Mafube Business Forum, ’n hoof hofaansoek teen die Mafube Plaaslike Munisipaliteit geloods het, waarin daar gevra word dat die nasionale regering moet ingryp teen die swak dienslewering, asook instandhouding en administratiewe funksies wat nie plaasvind nie. Chris Morgan, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Hoogland, sê dat die hoof hofaansoek is op 29 Julie 2021 uitgestel na 16 September 2021 en daar is gelas dat die respondente ook die kostes van hierdie uitstel moet dra. Morgan voeg by dat die dringende hofbevel wat bekom is ʼn groot deurbraak was vir die gemeenskap van Frankfort omdat dit noodsaaklik is vir die gemeenskap om tussentydse verligting te bekom terwyl die hoof diensleweringsaansoek nog hangend is in die hof. AfriForum is trots daarop om die gemeenskap te kon ondersteun om verligting te bekom. Onwettige rioolstorting hou nie net ’n gesondheidsrisiko vir die gemeenskap in nie, maar die skade wat dit aan die omgewing se ekostelsels aanrig is beduidend. AfriForum moedig die gemeenskap aan om betrokke te raak by AfriForum om sodoende druk op die regering te plaas om hulle verpligtinge teenoor die gemeenskap asook hulle grondwetlike pligte na te kom. SMS “Riool” na 45344 (R1) om aan te sluit. AfriForum #mafube #mafubebusinessforum #riool #wilgerivier #vaalopvangsgebied #MafubePlaaslikeMunisipaliteit

Chris Morgan, Distrikskoördineerder: Hoogland, AfriForum , Sel: 066 486 7612, chris.morgan@afriforum.co.za Jaco Grobbelaar Hoof: Sentraalstreek, Gemeenskapstrukture, AfriForum, Sel: 066 565 8106, jaco.grobbelaar@afriforum.co.za Andrea van Wyk, Mediaskakelbeampte, AfriForum, Sel: 068 087 0567, andrea.vanwyk@afriforum.co.za

1 view0 comments

Comments


bottom of page