top of page
  • Writer's pictureMBF

Borg 'n Boom

Borg-'n-boom is goed aan die gang. Borg 'n boom of 'n spesifieke blok/area bome wat vir jou of jou besigheid waardevol is.

Die momentum bou op. Kom ons hou dit so.

MBF bedank elke individu en organisasie wat reeds deelgeneem het.

#borgnboom #frankfort #mafube #MBF #mafubebusinessforum

Mafube Business Forum

Tel 079 145 4295 | info@mafubebf.org | 18A Kerstraat | Frankfort


1 view0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

bottom of page