top of page
  • Writer's pictureMBF

Die Wilgerivier – 'n waardevolle gemeenskapsbate (Deel 3)


Die Wilgerivier wat langs Frankfort verby vloei is meer as net 'n modderige stroom water – dit is veel interessanter en belangriker as wat met die eerste oogopslag gesien kan word, en dra in 'n groot mate by tot die ekonomie van nie net ons streek nie, maar tot die welstand van miljoene mense in die stede noord van ons.


Geografies gesproke

Die oorsprong van die Wilge is sowat 50 km noordoos van Harrismith, by die grens met KwaZulu-Natal. In sy boloop vloei die rivier in ‘n suidweswaartse rigting vanaf sy oorsprong, dan weswaarts terwyl dit noordwaarts buig na Harrismith, langs die suidelike punt van die Platberg waar daar die samesmelting met die Nuwejaarspruit van links af is. Verder noord sluit die Elandsrivier by sy linkeroewer aan. Dan sluit die Meulrivier en die Cornelisrivier by sy regteroewer aan. Dit bly vloei in 'n noordwestelike-rigting, en word van links deur die Liebenbergsvleirivier verbind, terwyl dit naby Frankfort verbygaan en noordweswaarts vloei totdat dit uiteindelik die Vaalrivier by die Vaaldam verder stroomaf ontmoet.


'n Leiding vir watersekerheid en vooruitgang Min mense besef dat die Wilge aan 'n ingewikkelde stelsel van reservoirs gekoppel is, waarvan sommige die grootste is, wat opgaarkapasiteit in Suider-Afrika betref. Die Liebenbergsvleirivier (net buite Frankfort) lewer water van die Lesotho Hoogland Waterprojek in die Wilge; om watervlakke vir die Vaaldam te handhaaf, vanwaar dit vir verbruik onttrek word. In tye van dringende nood kan water ook vrygelaat word uit die Sterkfonteindam wat by die oorsprong van die Wilgerivier in die Drakensberg geleë is. Die vlak van die Sterkfonteindam kan op sy beurt gehandhaaf word deur water oor te dra vanaf die Tugelarivier in KZN, via die Drakensberg-pompopgaarskema.

Voorsiening vir ons plaaslike gemeenskap Dit is 'n gegewe dat, synde dit 'n relatiewe groot (in die Suid-Afrikaanse konteks) standhoudende stroom is, die Wilge dien as die belangrikste waterbron vir die meerderheid Mafube-inwoners. Water vir huishoudelike en industriële gebruik word stroomop van Frankfort onttrek, behandel en vir verbruik in die Frankfort/Namahadi-netwerkstelsel gevoer. Water vir die klein dorpie Cornelia word ook vanaf Frankfort via 'n pypleiding van 42 km versprei. Water uit die Wilgerivier word ook onttrek vir besproeiing van gewasse wat langs die rivier verbou word; landbou is die grootste bydraer tot die plaaslike ekonomie.


Mafube Busigheidsforum (MBF) beskou ons riviere as noodsaaklik vir plaaslike ekonomiese ontwikkeling en sal voortgaan om bewustheid te bevorder omtrent die belangrikheid van die beskerming en ontwikkeling van hierdie waardevolle gemeenskapsbate. MBF nooi inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers om ons kantore te Kerkstraat 18A, Frankfort op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae 08h30 tot 12h00 te besoek. Bel of stuur 'n WhatsApp-boodskap aan Marina by 079 145 4295. Besoek ons webwerf www.mafubebf.org en volg ons op Facebook.


0 views0 comments

Comments


bottom of page