top of page
  • Writer's pictureMBF

DIENSLEWERING – WAT IS MY REGTE?

Die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika bepaal dat munisipaliteite (plaaslike regering) onder meer moet verseker dat dienste op 'n volhoubare grondslag aan gemeenskappe verskaf word.

  • Wat word dan gedoen as munisipaliteite nie dienste verrig soos hulle grondwetlik verplig is nie?

  • Kan munisipaliteite aandring op betaling van munisipale rekeninge as dienste nie gelewer word nie?

  • Watter stappe kan deur inwoners, besighede en belastingbetalers geneem word waar dienslewering gebrekkig is?

Hierdie is 'n paar vrae waarop verbruikers (inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers) antwoorde soek wanneer die onderwerp van munisipale dienslewering ter sprake kom. Suid-Afrika se plaaslike regeringswetgewing is goed geskryf. Ongelukkig is wette wat op munisipaliteite van toepas is, nie geredelik toeganklik aan die gemeenskap nie, en is die interpretasie daarvan dikwels moeilik. Die gevolg is dat min verbruikers ten volle bewus is van hul regte, voorregte en verantwoordelikhede as burgers van ons land. Goeie kommunikasie in die verband is egter nodig vanuit die munisipale kantore.Gids as riglyn


Met bogenoemde in gedagte, het Mafube Besigheidsforum (MBF) 'n behoefte geïdentifiseer vir 'n inligtingsgids wat aan alle verbruikers beskikbaar gestel kan word, om hul te help om die regte besluite te neem. Die gids fokus op sommige aspekte van dienslewering, en die verskillende maniere waarop munisipaliteite dit op 'n bekostigbare manier kan verskaf. Dit is baie belangrik om die dienste wat beskikbaar is te verstaan, die maniere waarop dienste gelewer moet word, teenoor die realiteite van dienslewering wat ons gemeenskap in die gesig staar.

Die gids wys ook na watter rol burgers kan speel. Riglyne rondom die versekering en afdwingbaarheid van die lewering van munisipale dienste word bespreek, asook die manier waarop dit verskaf kan word. Leiding word op 'n verstaanbare manier gegee, met maklike stappe om te volg, indien burgers 'n dispuut wil uitlig. Die verskillende items wat van toepassing is word verduidelik.


Die gids is vanaf 10 Februarie 2023 beskikbaar by MBF se kantoor, of kan elektronies per e-pos by info@mafubebf.org aangevra word of kan afgelaai word van die MBF webwerf www.mafubebf.org


Laai die handleiding hier af:

Handleiding tot dispuutverklaring 2023_for web
.pdf
Download PDF • 3.86MB

6 views0 comments

Kommentare


bottom of page