top of page
  • Writer's pictureMBF

Gala Dinee / Gala Dinner

Provinsiale Imbizo 2022 met die Premier van die Vrystaat, Sisi Ntombela. Besigheid- en landbousektor kon vra aan Premier en haar paneel vra rakende kwellende kwessies in Mafube.

Provincial Imbizo 2022 with the Premier of the Free State, Sisi Ntombela. Business and agriculture sector could ask Premier and her panel questions about troubling issues in Mafube.

Video: Blinkiing Media
28 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

Outside and above the entrance to the municipal buildings of Mafube Local Municipal are emblazoned the words “Batho Pele”, also to be found on posters inside almost all government offices. But what d

bottom of page