top of page
  • Writer's pictureMBF

Groen Druppel Verslag: Mafube verdien ‘n ronde NUL!

Na ‘n afwesigheid van 8 jaar is die Blou- en Groenduppel Program, ‘n hoogsaangeskrewe projek van die Departement van Water en Sanitasie weer ingestel. Op 30 Maart is verslae bekend gemaak wat die status van elke munisipaliteit in die land aandui, waar dit watersuiwering en rioolbehandeling behels.


Die minister van Water en Sanitasie, mnr Senzo Mchunu, het in sy aanhef tot die Groen Druppel verslag gesê dat afvalwaterbestuur en sanitasie uiters belangrik is vir die waardigheid van ons mense en integriteit van die omgewing. Hy se dit daarom belangrik is om te strewe na uitnemendheid op hierdie gebiede. Die minister spreek homself sterk uit teen instansies wat die lewensbestaan en gesondheid van baie van ons gemeenskappe op 'n daaglikse basis steeds negatief beïnvloed. Hy maak dit duidelik dat daar opgetree sal word teen sodanige munisipaliteite wat die lewens van ons mense en omgewing blatant/openlik in gevaar stel.


Hoe gaan dit by Mafube?


Om Groen Druppel status te verwerf by ‘n rioolverwerkingsaanleg waarvan daar 995 lanswyd is, word ‘n telling van ten minste 90% benodig. As ‘n goeie voorbeeld is hierdie teiken behaal deur die nabygeleë Lesedi Plaaslike Munisipaliteit se rioolsuiweringsaanleg by Ratanda (Heidelberg), wat bewys is daarvan, dat uitnemendheid op die gebied van afvalwaterbestuur 'n realistiese moontlikheid is. Daarenteen toon die Groen Druppelverslag (wat op aanvraag van MBF beskikbaar is), dat Mafube die laagste moontlike telling behaal het: ‘n Ronde NUL by elkeen van die van 5 aanlegte onder sy beheer.


Die bevinding is dat daar by al 5 aanlegte: • ‘n totale gebrek aan bestuur en onderhoud bestaan; • sand, gruis en slik het na die oksidasiedamme verskuif; • vloeimeting bestaan nie; • geen dokumentasie of logboeke is beskikbaar nie; • geen operasionele- of voldoeningsmonitering bestaan nie; • suiweraars, ontsliking en herwinningspompe werk nie; en • ontsmetting is nie funksioneel nie.

Ten spyte daarvan dat ‘n Hooggeregshof bevel verkry was om die Namahadi aanleg in stand te hou en rioolstorting in die Wilgerivier te staak, is daar genoegsame bewyse dat Mafube steeds nie oor die vermoë óf die bereidwilligheid beskik om die bevel na te kom nie. MBF hoop dat plaaslike besighede en inwoners toegelaat sal word om die munisipaliteit by te staan soos deur die minister in die vooruitsig gestel word en voorgestel was in ons “Stakeholders’ Compact”. MBF het die hooggeregshof genader vir 'n bevel om hierdie ooreenkoms te laat implementeer, en verwag 'n gunstige uitspraak in hierdie verband. MBF sal dan, in samewerking met verskeie ander rolspelers, kan toetree om die rioolsuiwerings aanlegte volhoubaar te bestuur, en binne ‘n relatiewe kort tydjie Groen Druppel sertifikasie te verkry, nie net tot die voordeel van die Mafube gemeenskap nie, maar ook om rioolstorting in die Bo-Vaalrivier Sisteem te verminder.


Inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers word versoek om rioollekke en wanfunksionele munisipale infrastruktuur te rapporteer dmv WhatsApp of die webwerf.


U is welkom om ons kantore by Kerkstraat 18A te besoek gedurende ons besigheidsure, op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae van 08h30 tot 12h30, of kontak Marina op WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org | www.mafubebf.org6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page