top of page
  • Writer's pictureMBF

Harties se sluise is oop

Harties. Al die sluise oop!! Dit gebeur nie elke dag nie!


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

bottom of page