top of page
  • Writer's pictureMBF

Munisipale Verkiesing – ‘n ontleding

Soos Mafube Besigheidsforum dit herhaaldelik op publieke platforms gestel het, is die MBF ‘n apolitiese organisasie wat volgens ‘n behoorlike grondwet en etiekkode optreë; ten alle tye in belang van die gemeenskap.

Dit spreek vanself dat ‘n munisipale Raad ‘n belangrike skakel vorm binne plaaslike regering. Hier word beleid gevorm en wetlik bepaal, wat ‘n direkte uitwerking het op die gemeenskap ten opsigte van dienslewering, ekonomiese ontwikkeling en werkskepping. Hierdie faktore bepaal die klimaat vir plaaslike besighede om te floreer, ekonomies te groei en investering te verhoog, tot voordeel van almal. In die geval van Mafube, is dit die hoofrede vir die stagnerende plaaslike ekonomie.

Dit is baie duidelik dat die disfunksionele Mafube munisipaliteit, wat steeds kunsmatig aan die gang gehou word, se ondergang veroorsaak is deur, nie net grootskaalse korrupsie en onbevoegdheid nie, maar grotendeels deur politieke inmenging en die toksiese kultuur van politieke patronaatskap. Daarom bly dit die mening van MBF dat politiek nie hoort op plaaslike vlak nie, en waarom ons die idee van ‘n onafhanklike Raad sterk steun.

*Soos in talle ander plattelandse dorpe, staan die regerende party steeds sterk en behou die ANC die meerderheid van stemme in die Raad, alhoewel die ondersteuning van 75,65% in 2016 tot 56,98% gesak het. Die 2de grootste party binne die Raad is tans die EFF, wat sterk gegroei het en hulle stemme bykans verdubbel het met 14.31% van stemme. Die VF+ se steun het ook sterk gegroei van 2,83% tot 9,40%, terwyl die DA die groot verloorder was met ‘n daling van 13,45% in 2016 tot 8,49% in 2021. Dit is duidelik dat die DA baie stemme afgestaan het aan die VF+, maar dit het tot gevolg gehad dat die EFF nou die amptelike opposisie in die Raad van Mafube sal wees. Soos dit tans staan sal die Raad saamgestel word uit die volgende getal raadslede: 10 ANC, 3 EFF, 2 VF en 2 DA.

Die verassingspakkie is die onafhanklike stem wat net in wyke kon stemme werf, maar nog steeds weggestap het met 11,01% - meer as beide die VF+ en DA. Indien die onafhanklikes ook op proporsionele stemme kon reken, kon dit maklik die opposisie in die Raad van Mafube gewees het. In ag geneem dat onafhanklikes slegs 6 weke gehad het om hulself voor te berei en nie op party-masjienerie kon staatmaak nie, het hulle besonder goed gevaar en sal ‘n ernstige bedreiging, veral vir die ANC inhou.

Die stempersentasie in Mafube is steeds laag en boonop het vanjaar, 3 174 minder mense gestem as in 2016.

*Bron IEC webblad. Syfers en persentasies genoem, is vir wyks- en proporsionele stemme.

Inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers is welkom om ons kantore by Kerkstraat 18A te besoek gedurende ons besigheidsure, op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae van 08h30 tot 12h30, of kontak Marina op WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.orgPrent: https://towardsdatascience.com/

0 views0 comments

Kommentare


bottom of page