top of page
 • Writer's pictureMBF

ONS HOFSUKSES: Wat hou dit in vir Mafube?

• Verpligte provinsiale intervensie

• Munisipale Reddingsplan

• Implimentering van MBF se Samewerkings Ooreenkoms

• Verbeterde Dienslewering

• Beskerming van riviere en omgewing

• Kostebevele teen Mafube en provinsiale departemente

• Kriminele vervolging van amptenare

Na ‘n jarelange stryd het Mafube Besigheidsforum (MBF), bygestaan deur AfriForum, uiteindelik geleentheid gekry om ons saak in die Hooggeregshof te stel.


Regter Ilse van Rhyn het op 28 April in hierdie geskiedkundige saak uitspraak gelewer ten gunste van MBF en naastenby 70% van ons pleidooie toegestaan, wat MBF in ‘n sterk posisie plaas. Dit is bevredigend dat kostebevele aanhangig gemaak is teen die munisipaliteit en die provinsiale owerhede.


Waarvoor het MBF gevra?:

In die MBF aansoek was die Hooggeregshof gevra om:

 1. die nasionale gesag te verplig om in te gryp by die sukkelende Mafube munisipaliteit;

 2. alternatiewelik, om die provinsiale owerhede te dwing om verpligte intervensie toe te pas;

 3. om die voorgestelde munisipale finansiële reddingsplan te implimenteer;

 4. om MBF se voorgestelde “Stakeholder’s Compact” te implimenteer, wat onder andere ‘n oorsigkomitee sal insluit, wat toesig sal hou oor finansiële bestuur;

 5. om ‘n amnestie toe te staan op verouderde munisipale skuld wat nie ge-in kan word nie en

 6. rioolbesoedeling van riviere en waterbronne onmiddelik te staak.

Wat sê die uitspraak?

Regter Ilse van Rhyn het MBF in haar uitspraak geloof vir sy optrede, maar was baie krities in haar bevindings met betrekking tot Mafube en ander staatsinstansies. Daar is bevind dat Mafube Plaaslike Munisipaliteit versuim het om

 1. die verskaffing van dienste aan sy gemeenskap op ‘n volhoubare wyse te verseker;

 2. ‘n veilige en gesonde omgewing vir sy gemeenskap te bevorder;

 3. sy administrasie-, begrotings- en beplanningsprosesse te struktureer en bestuur;

 4. prioriteit te gee aan die basiese behoeftes van sy gemeenskap; en

 5. die sosiale en ekonomiese ontwikkeling van sy gemeenskap te bevorder.


Regter I van Rhyn het beslis dat ‘n toestand bestaan vir verpligte provinsiale ingryping in die sake van Mafube Plaaslike Munisipaliteit as gevolg van die versuim van die provinsiale owerhede om te verseker dat Mafube sy grondwetlike verpligtinge nakom. Die premier van die Vrystaat is beveel om ‘n verpligte provinsiale ingryping in die sake van die munisipaliteit te onderneem.


Wat beteken die uitspraak vir Mafube?

Die provinsiale uitvoerende gesag moet nou ingryp deur gepaste stappe te neem om te verseker dat die begroting en inkomste-maatreëls goedgekeur word. Dit sluit in om ‘n Administrateur aan te stel wat gemagtig word om indien nodig, die Munisipale Raad te ontbind. Die Administrateur moet ‘n herstelplan oplê om te verseker dat die munisipaliteit die vermoë het om sy verpligtinge om basiese dienste te verskaf en sy finansiële verpligtinge volhoubaar na te kom.


Indien hierdie verpligtinge nie binne ‘n redelike tyd nagekom word deur die provinsiale owerhede nie, sal MBF aandring op nasionale intervensie en die ander 30%. Verdere wetlike stappe sal geneem word, wat selfs ‘n minagtingsaak mag insluit.


Wat van dienslewering in Mafube?

Die uitspraak is baie goeie nuus vir inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers. Die verpligte ingryping sal voorsiening maak vir tussentydse stabiliteit en baan die weg om die “Stakeholder’s Compact” wat deur MBF in Januarie 2020 voorgestel was, te implimenteer. MBF sien uit daarna om met die aangestelde Administrateur, Mafube-amptenare, die Burgemeester en sy munisipale raad in hierdie verband te skakel.


Wat gebeur as die “Compact” geïmplimenteer word?

Daar sal binne ‘n kort tydsbestek verbetering wees van watervoorsiening, rioolbehandeling, paaie, rommelverwydering en instandhouding van munisipale infrastruktuur. MBF sal verseker dat daar d.m.v. die oorsigkomitee met groter deursigtingheid opgetree sal word om publieke fondse te beskerm. Die breë Mafube gemeenskap sal binnekort die vrugte begin pluk van ons volgehoude stryd en daar word verwag dat dienslewering binnekort tot aanvaarbare vlakke sal verbeter, mits die premier, haar provinsiale owerhede en Mafube munisipaliteit hulle verpligtinge volledig nakom.


MBF dra ons oorwinning op aan wyle Adv. Leon Lombard opdra. Sy ywer in die aanloop en voorbereiding tot die saak het baie bygedra tot die suksesvolle uitslag. Leon het einde 2021 afgesterf a.g.v. Covid verwante komplikasies.


Ondersteun MBF in ons pogings en deel in ons sukses!


Die volledige mediaverklaring, uitspraak en Stakeholder’s Compact kan afgelaai word by www. mafubebf.org


Judgment:

20220428 Judgment 20220428
.pdf
Download PDF • 2.38MB

Stakeholders Compact:

The Stakeholders Compact ver 2.5 20012020
.pdf
Download PDF • 540KB

ONS HOFSUKSES: Wat hou dit in vir Mafube?


ONS HOFSUKSES Wat hou dit in vir Mafube
.pdf
Download PDF • 51KB


5 views0 comments

Comments


bottom of page