top of page
  • Writer's pictureMBF

ONS IS WEER BY 'N KRUISPAD!

Mafube Besigheidsforum (MBF) het op 28 April vanjaar 'n hooggeregshofbevel verkry wat die Vrystaatse provinsiale regering verplig om artikel 139 verpligte ingryping by Mafube Plaaslike Munisipaliteit (MLM) in te stel.

'n "Administrateur" (of Hoof Verteenwoordiger van die Provinsiale Uitvoerende Raad) is daarna aangestel en samesprekings met verskeie belanghebbendes het plaasgevind. Na vele vergaderings is MBF se voorstelle uiteindelik aanvaar, wat die pad vorentoe gebaan het vir die normalisering van die sake van die munisipaliteit; veral in terme van finansiële toesig en inkomste-invordering. ’n Uitgebreide plan is ter tafel gelê wat MLM grootliks sou bygestaan het met volhoubare en kostedoeltreffende inkomste-invordering.

Teen die einde van Augustus het dit duidelik geword dat die tempo in die vordering wat aanvanklik gemaak is begin afneem het. Die administrateur het dit toegeskryf aan ‘n gebrek aan ondersteuning vanaf die Provinsiale EXCO aan die intervensiespan. Op ‘n versoek van die administrateur en met volle begrip van die situasie, het MBF versoek om dringend met die Premier en haar span te ontmoet. ‘n Vroeg-oggend afspraak in Bloemfontein was gereël. Die vergadering kon nie antwoorde lewer op die belangrike vrae wat gevra is oor intervensie by MLM nie. Dit het duidelik geword dat daar steeds geen munisipale finansiële herstelplan in plek was soos deur die hooggeregshof beveel was nie. Geen bevredigende antwoorde kon ook gegee word oor die storting van riool in die waterbronne van Mafube nie. Dit is skokkend, want die bevel van 28 April het bepaal dat dit “onmiddellik gestaak moet word”.

Ná die Bloemfontein-vergadering het die administrateur sy belofte om gereelde vergaderings met MBF te hou, nie nagekom nie en was alle kommunikasie verbreek. MBF sou later uit 'n artikel in die Frankfort Herald van 23 September verneem dat geen oorweging deur MLM (en die intervensiespan) aan die MBF-voorstel vir inkomste-invordering en administrasie daarvan gegee sal word nie. Dit is in stryd met die gesamentlike verklaring wat uitgereik en gepubliseer is in die Frankfort Herald van 26 Augustus.

MBF is van mening dat die siniese optrede van politici en amptenare suiwer deur eiebelang gemotiveer word, sonder aanspreeklikheid en integriteit, en beslis nie in belang van die gemeenskap is nie. Te midde van munisipale dienste wat steeds verswak en inwoners verder frustreer, oorweeg MBF tans ander wettige roetes.

‘n SMS meningspeiling is uitgestuur aan MBF lede waarvan die finale uitslag binnekort bekend gemaak sal word.


Besoek MBF te Kerkstraat 18A, gedurende besigheidsure, Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae van 08h30 tot 12h30, of kontak Marina op WhatsApp by 079 145 4295; e-pos: info@mafubebf.org


1 view0 comments

תגובות


bottom of page