top of page
  • Writer's pictureMBF

Ons oorwinning in die Hof - wat nou?


Mafube Besigheidsforum (MBF) is verheug oor die beslissing van die Bloemfonteinse Hooggeregshof dat Mafube Plaaslike Munisipaliteit oortree het deur vir ten minste 14 dae, toegelaat het dat rou riool in die Wilgerivier gestort word. Die munisipaliteit word nou verplig om die volgende stappe te neem:

1. Om doeltreffende bestuur en instandhouding te doen by die rioolaanleg; 2. alle nodige herstel werk op datum te bring; 3. inspeksies op 'n gereelde basis te doen; 4. onmiddelik op te tree as daar 'n krisis ontstaan; 5. stappe te neem om besoedeling en rioolstorting te verhoed; 6. monsters van afvloeiwater beskikbaar te maak op aanvraag; 7. elke 2 weke 'n vorderingsverslag in te dien; en 8. gereelde betalings aan Eskom te maak, om sodoende te verseker dat die rioolaanleg voltyds in werking is.

'n Kostebevel was ook teen die munisipaliteit bekom en indien daar nie voldoen word aan die hofbevel nie, mag daar 'n klag van minagting teen Mafube gelê word, met ernstige gevolge vir die munisipale bestuurder.

MBF onderneem om waterkwaliteitvoortdurendte monitor en om daardeurdruk op die munisipaliteit en om besoedeling van ons waterbronne te voorkom en om dit volhoubaar te bestuur. Ons beoog ook om in samewerking met instansies soos Rand Water, 'n grootskaalse bewustheidsveldtog te loods onder inwoners omtrent die belangrikheid van die beskerming van ons waterbronne en die omgewing.

Dit is opvallend dat TLU SA volgens 'n onlangse verklaring, ook nou onderneem om meer druk, veral op die Departement van Water en Sanitasie (DWS) te plaas om die publiek ingelig te hou oor die kwaliteit van rivier- en kraanwater en om daadwerklike stappe te neem om die Blou- en Groendruppelprojekte weer in werking te stel, want dit is onmoontlik om die probleem op te los, as die department nie eers weet wat die omvang daarvan is nie. Besoek gerus die MBF Facebookblad vir meer in hierdie verband.

MBF nooi inwoners, besigheidseienaars en belastingbetalers uit wat by gemeenskapsinisiatiewe betrokke wil raak, om ons kantore te besoek by Kerkstraat 18A Frankfort, gedurende ons besigheidsure, Maandae tot Donderdae vanaf 08h30 tot 16h00, Vrydae vanaf 08h30 tot 12h30. Kontak ook Marina per WhatsApp by 079 145 4295 of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org

0 views0 comments

Comments


bottom of page