top of page
  • Writer's pictureMBF

SAMRK/SAHRC : MM say Mafube financial woes not really due to "bad management"

Updated: May 13

[Afr] MPM het in Maart 2024 voor die SA Menseregtekommissie verskyn - Adv Lepeheane, verklaar onder eed dat finansiele bestuur krities is, maar dat die eintlike probleem inwoners is [wat hul wettige reg uitoefen en] nie vir swak dienslewering betaal nie. Hy kla ook oor burgeregte organisasies wat help, waar die munisipaliteit nie kan bykom nie, en kla [rooigesig] omdat omdat Rural Maintenance die dorp se ligte laat brand. [Voordat Rural Maintenance kragverspreiding begin doen het, was daar nie eers genoegsame infrastruktuur nie.]


[Eng] MLM appeared before the SA Human Rights Commission in March 2024 - Adv Lepeheane, stated under oath that financial management is critical, but according to him the actual problem lies with residents who [exercise their legal right and] do not pay for poor service delivery. He also complains about civil rights organizations who helps, where the municipality cannot reach, and complains [red faced] because Rural Maintenance keeps the lights on in town. [Before Rural Maintenance started doing power distribution, there wasn't even enough infrastructure.]

9 views0 comments

Comments


bottom of page