top of page
  • Writer's pictureMBF

UITSLAG VAN MENINGSPEILING

MBF se week-lange meningspeiling is om middernag 14 Oktober 2022 suksesvol afgehandel deur ‘n onafhanklike spesialis organisasie. Die doelwit daarvan was om te bepaal wat die gevoel van die “stille meerderheid” is, rondom die heersende stand van sake binne Mafube Plaaslike Munisipaliteit.


‘n Steekproef was gedoen onder meer as 1 000 inwoners, besigheidseienaars en belastingbetalers. Deelnemers kon kies uit 3 opsies, waaronder;

1. Ek ondersteun MBF se strewe na volhoubare oplossings en stem saam dat nasionale ingryping deur ‘n hofaansoek verkry moet word. 2. Laat die proses maar aangaan soos nou, dit sal mettertyd regkom. 3. Laat dit oor aan die politici – hulle is die verkose verteenwoordigers en weet wat hulle doen.


‘n Verstommende hoë terugvoer persentasie van 56.9% is verkry, wat dit duidelik uitspel dat die gemeenskap baie sterk oor die saak voel. ‘n Totaal van 601stemme (97.25%) het ten gunste van Opsie 1 gestem, terwyl 10 persone (1.62%) tevrede met die status quo is. Daar was 7 stemme (1.13%) ten gunste van Opsie 3.

MBF bedank almal wat aan die meningspeiling deelgeneem het. Die resultate spreek vanself dat daar wye ondersteuning is vir verdere geregtelike stappe om volhoubare oplossings vir Mafube te bekom.

0 views0 comments

Comments


bottom of page