top of page
  • Writer's pictureMBF

20 Jan '22: Reën Hoogtepunte


VAAL-ORANJE RIVIER STELSEL (VORS) VLOEDWATERSTATUS

Datum: 20 Januarie 2022 Waarneming en ontledings Tyd: 09H30

REËNVOORSPELLING IN DIE VOLGENDE 24 UUR (VAN SUID-AFRIKAANSE WEERDIENS) Reënwaarskynlikheid 0 - 30 % in die Middel-Vaal-, Onder-Vaal- en Benede-Oranjerivier-opvanggebied Reënwaarskynlikheid 0 % in die Bo-Vaal en Bo-Oranjerivier opvanggebied

HOOGTEPUNTE • Die SA Weerdiens (SAWD) het 'n moontlikheid van donderbuie in die Middel-Vaal-, Benede-Vaal- en Benede-Oranjerivier-opvanggebiede voorspel, terwyl geen reënval voorspel is in Bo-Vaal- en Bo-Oranjerivier-opvanggebiede nie. • Vaaldam is ongeveer 111,1% vol en piek. Vloei wat die invloei in die Vaaldam stroomop langs die hoofstam van die Vaalrivier vorm, het 'n hoogtepunt bereik en afgeneem. Die grootste deel van die bydraes kom uit die Wilgerivier. Op 20 Januarie 2022 sal Vyf (5) sluise by Vaaldam oop bly om die damvlak te verlaag. • Bloemhofdam is 111 % vol en besig om af te neem. Uitvloei sal op 2 000 m3/s (20 Januarie 2022) gehandhaaf word om kapasiteit tot 'n veilige vlak te verminder. Afnemende riviervloeivlakke stroomop van die damme en voorspellings van 'n lae waarskynlikheid van swaar reën in die volgende week het in hierdie stadium die behoefte om uitvloei vanaf Bloemhofdam te verhoog, nietig gemaak. • Gariepdam staan op 113.9 % en die damvlak het aansienlik toegeneem oor die afgelope 24 uur. Vorige dag se gemiddelde invloei was 2 912 m3/s, maar was 2 866 m3/s vandag (20 Januarie 2022) om 07H00. • Die vlak by Vanderkloofdam is op 108.1 % en styg geleidelik. Die uitvloei was 1 239 m3/s wat bestaan het uit beide oorloop en vrystellings vir kragopwekking deur die turbines. • Beide Gariep- en Vanderkloofdam is vol en loop oor, en hul vlakke neem weer toe. Maar hulle het steeds voldoende beskikbare vloedabsorpsie-/retensievermoë om hulle in staat te stel om hoë invloei tot 'n aansienlik laer uitvloei te verminder. • BELANGRIKE NOTA: Beide Gariep- en Vanderkloofdam moet toegelaat word om vrylik oor die oorloop te loop tydens vloede. Sluise moet slegs oop wees onder buitengewone omstandighede, soos wanneer die damme dreigende breek in die gesig staar as gevolg van strukturele kwesbaarhede of wanneer voorspellings toon dat damvlakke beslis sal styg tot, of verder as die nie-oorloop kruin (NOK), dit wil sê, die top van die wal. • Vloei neem af langs die Vals- en Renoster-sytakke van die Middel-Vaalrivier. Vloei is egter steeds aansienlik langs die Vetriviere sowel as in ander sytakke van die Middel-Vaal stroomaf van Klipplaatdrift. • Vlakke langs Rietrivier stroomop van die samevloeiing met Modderrivier neem af na 'n hoogtepunt van 212.3 m3/s, en die vloeie bestaan hoofsaaklik uit oorloop/uitlaat vanaf Rustfontein-, Krugersdrift-, Kalkfontein- en Tierpoortdam. Die bydrae van die Hartsrivier by die Benede-Vaal is steeds laag aangesien die meeste damme (behalwe Spitskopdam) langs die rivier nog nie vol is nie. Vloeivlakke langs die hoofstam van die Benede-Vaal is medium (1 194.4 m3/s by Schmidsdrift) en neem aansienlik toe, hoofsaaklik as gevolg van die toenemende vrystellings vanaf Bloemhofdam. • Vloei langs die Caledon- en Oranjerivier wat die invloei in die Gariepdam vorm, is hoog maar neem af en; dus styg die damvlak steeds alhoewel teen stadiger koers as gister. • Die watervlakke langs die Benede-Oranjerivier is medium hoog en neem toe as gevolg van die medium hoë vrystellings vanaf Bloemhofdam en toenemende uitvloei vanaf Vanderkloofdam. Daar word voorspel dat die vloei aansienlik sal toeneem vanaf die naweek en moontlik teen middel volgende week meer as 3 200 m3/s sal styg. • Waarskuwings wat gerig is op stroomaf gemeenskappe wat blootgestel is aan of waarskynlik geraak sal word deur riviervloeiveranderinge as gevolg van damwatervrystellings vir vloedbeheer en hul waarskynlike impakte (vlakke wat waarskynlik bereik sal word), word betyds deur damoperateurs uitgereik wanneer sulke vrystellings geskeduleer is.

Vir verdere inligting, gaan na: http://www.dws.gov.za/Hydrology/

Jacques Jansen nvan Vuuren (Voorsitter – Vaaldam Reservoir Forum) 083 456 3252 jacques@mafubebf.org

1 view0 comments

Commentaires


bottom of page