top of page
  • Writer's pictureMBF

30 Jan '22: Reën Hoogtepunte


• SAWD het 'n moontlikheid van meetbare reënval oor die hele VORS voorspel. • Vaaldam is sowat 105,3 % vol. Op 30 Januarie 2022 sal uitvloei op 43 m3 gehandhaaf word. • Bloemhofdam is op 102.1 % vol en bly konstant. Op 30 Januarie 2022 sal uitvloei op 300 m3/s gehandhaaf word. • Gariepdam staan op 104.1 % en neem af. Gemiddelde invloei op die vorige dag was 379 m3/s maar was 449 m3/s vandag (30 Januarie 2022) om 07H00. • Die vlak by Vanderkloofdam is op 106.5 % en neem af. Die uitvloei was 972 m3/s wat bestaan het van beide oorloop en vrystellings vir kragopwekking deur die turbines. • Gariepdam en Vanderkloofdam is beide vol en loop steeds oor, maar die vlakke daal steeds by albei damme. Dit verhoog verder hul kwaliteit van beskikbare vloedabsorpsie/retensievermoë wat dit moontlik maak om hoë invloeie tot 'n aansienlik laer uitvloei te verminder. BELANGRIKE NOTA: Beide Gariep- en Vanderkloofdam moet toegelaat word om vrylik oor die uitloop te loop tydens vloede.Sluise moet slegs oop wees onder buitengewone omstandighede soos wanneer die damme staar dreigende breek in die gesig as gevolg van strukturele kwesbaarhede of wanneer voorspellings toon dat damvlakke sal beslis styg tot of verder as die nie-oorloop kruin (NOK), dit wil sê, die bokant van die wal. • Vloei was in 'n afwaartse neiging na Bloemhofdam en neem steeds af langs die hoofkanaal van Vaal en sy Vet-, Vals- en Renoster-sytakke. • Rustfontein-, Krugersdrift-, Kalkfontein- en Tierpoortdam in die opvanggebied van die Rietrivier is vol en loop steeds oor. Wentzel- en Taung-damme langs die Hartsrivier is ook vol en mors steeds terwyl Spitskop het opgehou oorloop het. Die bydrae van die Harts en Riet sytakke wat in die Benede Vaal vloei, bly laag. Vloeivlakke langs die hoofstam van die Benede Vaal is medium endaar is ‘n afname as gevolg van die verminderde uitvloei vanaf Bloemhofdam. • Vloei langs die Caledon- en Oranjerivier wat die invloei na die Gariepdam vorm, is aan die afneem, en die damvlak word laer. • Die watervlakke langs die hele Oranjerivier stroomaf van Vanderkloofdam is medium en neem steeds af vanaf die onderste gedeeltes van die Benede-Oranjerivier, stroomop van Sendelingsdrif. Die vloei in die Benede-Oranje word hoofsaaklik onderhou deur uitvloei van albei Vanderkloofdam en vrystellings vanaf Bloemhofdam. • Waarskuwings gerig op stroomaf gemeenskappe wat blootgestel is aan, of waarskynlik geraak sal word deur riviervloeiveranderinge as gevolg van damwatervrystellings vir vloedbeheer en hul waarskynlike impakte (vlakke wat waarskynlik bereik sal word). betyds deur damoperateurs uitgereik wanneer sulke vrystellings geskeduleer is

Vir meer inligting, sien: http://www.dws.gov.za/Hydrology/

Jacques Jansen van Vuuren (Voorsitter – Vaaldam Reservoir Forum) 083 456 3252 jacques@mafubebf.org

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page