top of page
  • Writer's pictureMBF

Bloudruppel-vorderingsverslag – Mafube-water hou risiko in vir gemeenskap

Soos Mafube Business Forum (MBF) dit herhaaldelik gestel het, is toegang tot voldoende, veilige water ’n basiese reg wat deur Suid-Afrika se Grondwet verskans word. Die Wet op Waterdienste (Wet 108 van 1997) plaas die verantwoordelikheid vir die verskaffing van waterdienste op Plaaslike Regering, terwyl die toesig- en moniteringspligte aan Provinsiale en Nasionale Regering gedelegeer word.


MBF verwelkom die herbekendstelling van die Bloudruppel-sertifiseringsprogram, 'n aansporing-gebaseerde regulasie wat die eerste keer in 2008 ingestel is, waardeur die Departement van Water en Sanitasie (DWS) alle aspekte meet wat bydra tot volhoubare voorsiening van veilige water aan die burgers van Suid-Afrika. Hierdie program is gebasseer op die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) se Waterveiligheidsbeplanning-konsep as die basis vir 'n proaktiewe, risiko-gebaseerde benadering tot drinkwaterkwaliteitbestuur, van opvangsgebied tot die verbruiker.


Die plan handhaaf ‘n risiko-gebaseerde benadering, en steun die verpligte Suid-Afrikaanse Nasionale Standaard SANS 241:2015 wat die minimum vereiste is vir drinkwater wat as veilig vir menslike gebruik beskou word. SANS 241-vereistes sluit die mikrobiologiese, estetiese, chemiese en fisiese parameters en aanvaarbare vlakke in wat nie 'n risiko vir menslike gesondheid oor 'n leeftyd van verbruik inhou nie.


Die Departement van Water en Sanitasie (DWS) het hul Bloudruppel-vorderingsverslag op 30 Maart vanjaar gepubliseer met die fokus op die Bloudruppel-risikogradering (BDRR) van elke watervoorsieningstelsel. BDRR beoordeel vier kritieke risiko-areas, naamlik:

• behandelingskapasiteit; • waterkwaliteit; • tegniese vaardighede; en • Waterveiligheidsbeplanning.


Risikogebaseerde regulering stel ‘n munisipaliteit dus in staat om hierdie kritieke risikogebiede binne sy drinkwaterbehandelingsproses te identifiseer en te prioritiseer en om regstellende maatreëls te tref om risiko’s te verminder.


Hoe gaan dit by Mafube?


Vir inwoners van Mafube wat byna gewoond geraak het aan gereelde wateronderbrekings, twyfelagtige gehalte van munisipale water, Diesel, E. coli en fekale koliform besoedeling, behoort dit geen verrassing te wees dat Mafube Plaaslike Munisipaliteit as 'n Watervoorsieningsowerheid (WSA) onder die kritieke risikokategorie tel, met 'n BDRR-telling van 95,1%.


Vir Mafube-inwoners is daar dus minder as 'n 5%-kans dat die water waarvoor hulle deur voorafbetaalde watermeters gedwing word om vooruit te betaal, van 'n aanvaarbare standaard is.

Die Blou Druppel-vorderingsverslag weerspieël dat:

• die munisipaliteit nie vloeimonitering by enige van die 3 watersuiweringsaanlegte onder sy beheer doen nie; • al drie watersuiweringsaanlegte het swak tellings behaal aangesien Mikrobiologiese en Chemiese watergehaltemonitering nie by enige van die 3 toevoerstelsels gedoen word nie; • Opleiding van personeel (prosesbeheerders en instandhoudingspanne) in terme van die regulasiesvereistes ontbreek; • 'n SANS 241: 2015 WGO-belynde Waterveiligheidsplan, insluitend risiko-gebaseerde monitering, ontbreek ook by al 3 watersuiweringsaanlegte; en • 'n ernstige gesondheidsrisiko bestaan dus vir die verbruikers binne die munisipaliteit se jurisdiksiegebied.


Die verslag som op dat DWS geen vertroue het in die kwaliteit van water wat deur die munisipaliteit verskaf word nie, wat die mening weerspieël wat dikwels deur MBF uitgespreek word. Verskeie aanbevelings word in die verslag gemaak en 'n rooi nota sal aan Mafube uitgereik word wat vereis dat die munisipaliteit 'n gedetailleerde regstellende aksieplan binne 60 dae na publikasie van hierdie verslag moet indien.


MBF sal voortdurend die watersituasie monitor. Rapporteer asseblief enige klagtes, spesifiek omtrent watergehalte, op ons webwerf by www.mafubebf.org of stuur 'n WhatsApp-boodskap aan Marina by 079 145 4295 of besoek ons kantore by Kerkstraat 18A gedurende ons besigheidsure, op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae van 08h30 tot 12h30. Volg MBF op Facebook4 views0 comments

Hozzászólások


bottom of page