top of page
  • Writer's pictureMBF

DEURSIGTIGHEID IS DIE ANTWOORD / TRANPARENCY IS KEY

[KYK / WATCH]


Die basisbeginsel moet deursigtigheid wees. In hierdie geval 'n deursigtige munisipaliteit, sodat die gemeenskap presies weet wat gebeur met die diensfooie en belasting wat deur hulle betaal word. Die gemeenskap moet deel wees van die besluitneming binne die munisipaliteit, binne die raamwerk van die wet.

Bottom line should be a transparent municipality. So that the community knows exactly what is happening with their revenue been paid by taxes, and that they are part of the decision-making within the municipality, within the law. SABC News AfriForum Free State Provincial Government #mbf #mafubebusinessforum #mafubebesigheidsforum #Mafube #mafubelocalmunicipality #jannieschabort

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Buite en bokant die ingang van die munisipale geboue van Mafube Plaaslike Munisipale is die woorde “Batho Pele” versier, dit is ook op plakkate binne meeste regeringskantore. Maar wat beteken dit? Een

Outside and above the entrance to the municipal buildings of Mafube Local Municipal are emblazoned the words “Batho Pele”, also to be found on posters inside almost all government offices. But what d

bottom of page