top of page
  • Writer's pictureMBF

DIE EINDE VAN "BEE"?

Na ‘n jarelange stryd deur groot sakeondernemings wat beweer dat die regering se voorkeurverkrygingsbeleid sake/besigheid in die land versmoor, het minister van finansies, Enoch Godongwana, verlede week aangekondig, dat die Voorkeurverkrygingsregulasies van 2017 herroep sal word.

Nuwe regulasies wat op 16 Januarie 2023 in werking tree, sal staatsinstellings, insluitend munisipaliteite, bemagtig om hul eie voorkeurverkrygingsbeleide binne die bestek van die Raamwerkwet op Voorkeurverkrygingsbeleid (PPPFA) te bepaal. Die minister het gesê dat die Nasionale Tesourie gedrewe is om verkrygingprosesse in die land te moderniseer met die langtermyndoelwit om dit te vereenvoudig en te bespoedig. Die PPPFA verwys nie na Swart Ekonomiese Bemagting-vereistes of enige klousule wat die minister van handel en nywerheid bemagtig om sekere sektore te dwing om plaaslike produkte aan te koop nie. Die nuwe regulasie volg nadat die konstitusionele hof vroeër vanjaar besluit het dat bestaande regulasies onwettig is. Dit skep die toneel vir 'n nuwe soort verkryging in Suid-Afrika, een waar baie meer diskresie aan staatsentiteite beskikbaar sal wees. In plaas daarvan om aansoek te doen om Tesourie-vrystelling, kan hulle nou kies wanneer en waar om nie voorkeurverkryging toe te pas nie. Dit is waarskynlik dat daar baie afwyking van die politieke voorkeure van nasionale regering sal wees, wat die weg sal baan vir 'n terugkeer na waarde-vir-geld-verkryging.

Piet le Roux, CED van Sakeliga het in 'n verklaring gesê dit is die einde van verpligte SEB "... 'n baie skadelike arm van die seekat is nou afgesny." Tesourie mag nie meer voorskriftelik opdrag gee dat SEB- of plaaslike inhoudvereistes in 'n tender in ag geneem moet word nie. 'n Munisipaliteit of SOE kan steeds daarop aandring – solank die tenderproses nie in stryd is met artikel 217 (1) van die Grondwet wat sê:

Wanneer 'n staatsorgaan in die nasionale, provinsiale of plaaslike regeringsfeer, of enige ander instelling wat in nasionale wetgewing geïdentifiseer word, kontrakte vir goedere of dienste sluit, moet dit gedoen word in ooreenstemming met 'n stelsel wat regverdig, billik, deursigtig, mededingend en koste-effektief is.

Piet le Roux het verder oor die nuwe regulasies gesê: “Dit is ’n belangrike prestasie. Die mees opvallende is dat dit wys dat besigheid kan terugstoot teen skadelike ideologie en skadelike beleid. En dit is iets waarvan sakelui dikwels beskuldig word, dat hulle nie opstaan nie en nie terugstoot nie. Maar hier het ons optrede gekoördineer deur sakelui wat Sakeliga al vir etlike jare finansieël ondersteun het sodat ons dit kon bereik.”“Ek dink dit is 'n groot pluimpie vir besighede in Suid-Afrika. Ek bedank al ons lede en almal wat daardie veldtog ondersteun het. Wat dit wys, is dat gekoördineerde besigheidsoptrede tot 'n verandering in regeringsbeleid kan lei, of op 'n stadium die regering sy vermoë laat verloor om skadelike beleid af te dwing.”

MBF nooi inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers om ons kantore te Kerkstraat 18A, Frankfort op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae 08h30 tot 12h00 te besoek. Bel of stuur 'n WhatsApp-boodskap aan Marina by 079 145 4295. Besoek ons webwerf www.mafubebf.org en volg ons op Facebook.

0 views0 comments
bottom of page