top of page
  • Writer's pictureMBF

Die sleutel tot volhoubaarheid

Updated: Feb 15, 2022

Die Mafube Besigheidsforum (MBF*) is die stem van plaaslike sake, wat toegewyd is om ons gemeenskap te lei na volhoubare ekonomiese groei en 'n pro-sakeklimaat vir ons lede te bevorder ten einde welvaart in ons gemeenskap te bewerkstellig. Binne 'n relatiewe kort periode het ons hulpbronne opgebou in terme van finansies, kennis, kundigheid en welwillendheid en het die vermoë om positiewe verandering in plaaslike regering en handelstoestande te vergemaklik deur unieke, werkbare en volhoubare oplossings aan te bied.

Die visie van almal by Mafube Business Forum is dat ons in die nabye toekoms sal bereik,

• skoon, goedversorgde dorpe en omgewing;

• doeltreffende en effektiewe plaaslike bestuur, wat die vertroue van die gemeenskap verdien;

• laer energiekoste op 'n volhoubare manier;

• verbeterde veiligheid en sekuriteit;

• 'n gemotiveerde, goed opgeleide werksmag;

• groei van plaaslike nywerhede, dienste en handel, wat werkgeleenthede en welvaart bied vir ons hele gemeenskap; en

• om uiteindelik Mafube die plek van keuse vir inwoners en sakelui te maak.

Naruurlik sal bogenoemde nie oornag gebeur nie en sal dit steeds baie werk vir almal betrokke inhou en ondersteuning van die wye gemeenskap verg. Alhoewel ons goed op dreef is en ons voorgenome teikens reeds behaal is, wil MBF dit graag onomwende stel dat dit nie ons doel is om dienste by die munisipaliteit oor te neem nie en ook nie om die gemeenskap met verdere kostes te belas nie. Dus moet daar geen verwagting by inwoners wees dat daar binnekort enige verbetering van die situasie by Mafube Plaaslike Munisipaliteit sal wees nie – om dit reg te kry en volhoubaar te maak is steeds ‘n opdraende stryd wat ons gewillig en met vertroue voer.

Inwoners en instansies word genooi om by ons aan te sluit sodat hulle op hoogte van sake gehou kan word.

Kontak Marlize by 0828701344

Jannie Schabort - Voorsitter

*MBF is 'n behoorlik gekonstitueerde, nie-politieke, nie-winsgewende, vrywillige vereniging wat gebaseer is op sterk morele beginsels, gelei deur 'n behoorlike grondwet en 'n etiese gedragskode.
0 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page