top of page
  • Writer's pictureMBF

Mafube Munisipale Raad onder druk?

Is dit moontlik dat druk van 'n ander aard teen Mafube Plaaslike Munisipaliteit (Mafube) toeneem, met 'n redelike kans dat die politieke party wat tans aan bewind is, hul meerderheid in die Raad sal verloor en dus hul aandeel in die winsgewende bedryf om openbare fondse te plunder deur die onreëlmatige toekenning van kontrakte?

Dit blyk dat die konsultante en kontrakteurs wat voordeel getrek het uit hul twyfelagtige verhoudings met Mafube, ook paniekerig raak en nou desperaat probeer om hul transaksies met die Raad af te sluit om te verseker dat hulle hul onwettige fooie ontvang voor die moontlike verandering van administrasie.

Net een voorbeeld hiervan is die advertensie van 2 bladsye wat Mafube teen hoë koste in die Frankfort Herald van 23 September geplaas het, waarskynlik geborg deur die konsultante en/of die kontrakteurs, waarin daar gepoog word om inwoners te oortuig van die voordele van hul voorafbetaalde watermeterprojek in 'n poging om die proses van openbare deelname te omseil, wat soveel woede by plaaslike inwoners en sake-eienaars ontlok het. Die advertensie doen ook niks om die skriftelike bekommernisse van inwoners aan te spreek nie, wat deur Mafube Business Forum (MBF) in 'n aantal briewe aan die munisipaliteit en in gepubliseerde mediaverklarings geopper is.

MBF het herhaaldelik die volgende bevraagteken

• die prosedures wat steeds gevolg word; • die prioriteite en selektiewe benadering deur die munisipaliteit wat duidelik nie die werklike behoeftes of probleme in die munisipale gebiede aanspreek nie; • die versuim van die munisipaliteit om 'n water bywet te promulgeer; • die geskiktheid van die voorafbetaalde watermeters soos geïnstalleer; • die munisipaliteit se vermoë om voorafbetaalde stelsels te onderhou; en • die buitensporige koste van die projek (R10 288,07 per meter).

MBF se siening hieroor word gedeel deur 'n gesaghebbende studie wat tot die gevolgtrekking gekom het dat “voorafbetaalde watersisteme nie 'n tegniese towerstaf is om onderliggende bestuurskwessies in die lewering van stedelike watervoorsiening op te los nie. 'n Diensverskaffer wat tekort skiet aan effektiewe bestuur en gesonde kliënteverhoudinge, sal waarskynlik veel meer aanneem as wat hy kan hanteer deur gebruik te maak van voorafbetaalde stelsels.”

Die voorafbetaalde/ konvensionele opsie

Die Mafube advertensie van 23 September 2021 lui dat “Inwoners sal kennisgewings ontvang waarin hul kan stipuleer die opsie wat hul sal verkies”

Hoewel MBF tot dusver nog nie so 'n kennisgewing gesien het nie, het ons ons lede en diegene wat dispute teen die munisipaliteit verklaar het, aanbeveel om kennis te gee dat hulle eerder konvensionele meters verkies en om maandelikse rekeninge te ontvang.

Let dat, waar 'n regsgeskil ingevolge artikel 102 van die Wet op Munisipale Stelsels bestaan, 'n munisipaliteit daarvan weerhou word om enige kredietbeheermaatreëls teen enige inwoner of onderneming in te stel totdat die geskil opgelos is en die water nie kan afsluit soos gedreig in die advertensie nie.

MBF help graag inwoners, sake -eienaars en belastingbetalers in hierdie verband, wat welkom is om ons kantore in Kerkstraat 18A te besoek, op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae van 08h30 tot 12h30, of kontak Marina op WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e -pos na info@mafubebf.org


0 views0 comments

Comments


bottom of page