top of page
  • Writer's pictureMBF

Mafube se "Prepaid" Watermeters - wat het van die belofte geword?


Tydens die jaarlikse begrotingsvergadering van Mafube Plaaslike Munisipaliteit op 31 Mei, is erken dat daar foute gemaak is met die implementering van die omstrede voorafbetaalde watermeterprojek en het die nuwe munisipale bestuurder, mnr. Josie Ralebenya, die vergadering verseker het dat die projek heroorweeg sal word, en dat behoorlike openbare deelnameprosesse in die toekoms gevolg sal word.

Dit blyk nou dat Mafube afstand doen van hierdie belofte en maar weer op dieselfde manier as voorheen voortgaan, sonder dat herhaaldelike versoeke aan die munisipaliteit oorweeg word, om behoorlik kennis te gee van hierdie "public awareness meetings". In Tweeling en Villiers is kennisgewings onlangs weer uitgereik vir vergaderings waarvan die datums later verander moes word weens swak beplanning en gebrek aan basiese kommunikasie vaardighede by die munisipaliteit.

MBF was geskok om te hoor hoe werkers van die munisipaliteit op Donderdag 5 Augustus, bejaarde inwoners by die gemeenskapsaal van Villiers lastig geval het, waar hulle gewag het vir COVID-19 inentings. Die Mafube werkers het blykbaar dreigend opgetree en daarop aangedring dat ontvangs voor geteken moet word, vir kennisgewings wat aan die bejaardes uitgedeel was, vir 'n publieke vergadering wat op Maandag 9 Augustus gehou sou word Die vergadering is intussen gekanseleer toe daar besef was dit op Vrouedag, 'n publieke vakansiedag, sou val!

MBF is steeds van mening dat die munisipaliteit se voorafbetaalde watermeterprojek verkeerd geadviseer en swak uitgevoer is, en het by talle geleenthede ons misnoëdaaroor uitgespreek. Dit is betreurenswaardig dat Mafube besluit het om ons kommer te ignoreer en aanhou om die gemeenskap te vervreem.

Dit moet beklemtoon word dat MBF nie gekant is teen verandering of verbetering nie, maar ons is steeds bekommerd oor prioriteite wat deur Mafube gestel word, wat moontlik nie die werklike behoeftes of probleme in die munisipale gebiede weerspieël nie.

Ons nooi Mafube -inwoners, sakelui en belastingbetalers uit om met ons te skakel. Besoek ons kantore in Kerkstraat 18A gedurende ons werksure, Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 12h30 en Vrydae van 08h30 tot 12h30, of kontak Marina op WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e -pos na info@mafubebf.org

0 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page