top of page
  • Writer's pictureMBF

Mafube water en dienste – wat staan inwoners te doen?

Mafube Besighiedsforum (MBF) is in die laaste paar dae oorval met vrae vanaf inwoners en besighede oor wat hulle te doen staan omtrent die voortslepende waterkwessie in veral Frankfort en Namahadi. Inwoners gaan al vir ‘n geruime tyd gebuk onder, óf ‘n gebrek aan water, modderwater, water wat ruik na Diesel óf soos onlangs berig is, munisipale water wat besmet is met E.coli en fekale koliforme.


Wat doen MBF om die waterkwessie reg te stel?


MBF betwyfel of lae-vlak ingryping enigsins ‘n verskil sal maak en daarom word daar gesoek na volhoubare oplossings. Watervoorsiening word beskou as ‘n absolute prioriteit; juis daarom het MBF die hooggeregshof genader om die samewerkingsooreenkoms wat MBF al in Januarie 2020 voorgestel het en deur alle partye aanvaar was, 'n bevel te maak. Indien 'n gunstige uitspraak verkry word (wat nou enige tyd kan gebeur), kan daar binne 'n betreklike kort tydjie befondsing verkry word om die waterinfrastruktuur van Mafube weer op standaard te kry.


MBF was teenwoordig by 'n onlangse vergadering waar die Minister van Water en Sanitasie, en ook Dr. Sean Phillips, sy Direkteur-generaal, spesifiek gepraat het oor samewerking tussen munisipaliteite en sakeondernemings. Daar sal nuwe regulasies in plek gestel word om gemeenskappe toe te laat om betrokke te wees by die bestuur van veral watervoorsiening.


Ander dienste soos rommelverwydering bly sporadies en onbetroubaar. Mafube Plaaslike Munisipaliteit kan nie eers op versoek, ‘n skedule aan inwoners verskaf om aan te dui wanneer die nuwe kompakteertrok sy vullisverwyderingsrondtes sal doen nie. Ingevolge die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika, rus daar ‘n verpligting op munisipaliteite om op ‘n plaaslike vlak dienste aan die gemeenskap te lewer. Dit bring weer ander vrae meë:

Wat kan gedoen word as ‘n munisipaliteit nie dienste verrig soos wat dit grondwetlik verplig is nie? Mag betalings aan die munisipaliteit weerhou word?

Die “Rademan Saak” is miskien die mees relevante saak ten opsigte van munisipale dienslewering. Hierdie saak het ‘n draai in die Grondwetlike Hof gemaak en Hoofregter Raymond Zondo het onder andere die volgende bevinding gemaak:

“...There is nothing in the Systems Act that confers upon a municipality the right or power to claim payment for services not rendered nor is there anything obliging residents or rate payers to pay municipalities for services not rendered.”


Die uitspraak bevestig ook dat, waar die akuraatheid van ‘n munisipale rekening betwis word en ‘n volledig gestaafde wettige dispuut verklaar word (net soos in hierdie geval teen Mafube), elke verbruiker (inwoner, belastingbetaler en besigheidseienaar) oor die reg beskik om betaling van daardie gedeelte van die rekening te staak, en het munisipaliteite, in terme van Artikel 102 (1) (c) van die Munisipale Stelsels Wet 32 van 2000, geen reg om enige invorderingstappe teen so ‘n verbruiker in te stel nie.


Tot op hede het MBF namens Mafube inwoners en besighede, meer as 600 dispuutvorms by die munisipaliteit ingehandig, waarop daar steeds geen antwoorde op ontvang was nie.

Besoek MBF gerus om u met munisipale sake by te staan, te Kerkstraat 18A, gedurende ons besigheidsure, op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae van 08h30 tot 12h30, of kontak Marina op WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org Besoek MBF se webtuiste www.mafubebf.org waar klagtes rakende dienslewering gerapporteer kan word.


Photo: By José Manuel Suárez, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4602887


1 view0 comments

Comments


bottom of page