top of page
  • Writer's pictureMBF

MBF benodig u hulp

Mafube Besigheidsforum (MBF) het sedert sy stigting sterk groei getoon, aangesien meer besigheidsmense en individue besef dat positiewe verandering in die plaaslike sake-omgewing nodig is, en dat MBF die sleutel hiertoe is. Ons het ons kapasiteit as organisasie opgebou en deeglik getoets hoe goed verskillende soorte ingrypings op plaaslike vlak sal werk om die nodige verandering teweeg te bring.

MBF staan nou op die drumpel om te bereik wat nog nooit in hierdie land gedoen is nie, waarvan die impak beslis 'n blywende positiewe uitwerking op die lewens van ons almal sal hê. Selfs deur baie konserwatiewe aannames oor hierdie impak, glo ons dat ons 'n beduidende bydrae sal lewer tot die manier waarop plaaslike owerhede landswyd in die toekoms sal werk, betreffende bestuur, gemeenskapsbetrokkenheid en volhoubare dienslewering.

Ons optrede en ingrypings is nie beperk tot gesprekke en wetlike aksies om die status quo aan te spreek nie; ons het genoeg ruimte om te groei, en ontwikkel en toets nuwe modelle pro-aktief, veral om nuwe beleggings na ons streek te lok. Die beskerming van ons waterbronne en vestiging van ons eie grootskaalse sonkrag-opwekking aanleg is slegs die eerste van ‘n reeks ontwikkelings initiatiewe wat MBF laat realiseer het.

Uit die staanspoor was daar ‘n definitiewe besluit geneem om geen beloftes aan die gemeenskap te maak wat ons nie in staat sou wees om deur te voer nie en daarom het MBF tot op hede nooit vir finansiële bydraes gevra nie – slegs ledegeld en donasies vir spesifieke projekte was gevorder.

MBF wil voordeel trek uit ons groei, deur sommige van die mees belowende moontlikhede op te skaal om nuwe lede en korporatiewe vennote aan te trek en te behou, en deur ons kennis aan te vul op uiters belowende gebiede soos energie, water en menslike hulpbronbestuur. Dit beteken om ons fasiliteite en personeel uit te brei, nuwe vaardighede en ervaring in te bring, en ons meer mense te gee om projekte aan te pak wat ons met die huidige personeelgetalle net nie kan bereik nie.

MBF benodig u hulp. Oorweeg asseblief wat ons al reeds by MBF bereik het, en hoe u bydrae ons kan help om nuwe hoogtes te bereik. MBF is ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie en sal op aanvraag ‘n faktuur uitreik sodat u bydraes belasting-aftrekbaar sal wees.

Besoek gerus MBF vandag te Kerkstraat 18A, Frankfort waar ons u sal bystaan om te reël vir ‘n gerieflike maandelikse debietorder. U kan ook 'n e-pos stuur na info@mafubebf.org of ‘n WhatsApps na 079 145 4295.


1 view0 comments

Comments


bottom of page