top of page
  • Writer's pictureMBF

Munisipale Verkiesing – wat nou?

Die munisipale verkiesing is nou afgehandel en ongelukkig het daar maar geringe verandering plaasgevind, omdat die meerderheid van inwoners, aan beide kant van die spektrum, steeds nie die gedagte-verskuiwing gemaak het nie, en uit gewoonte steeds blindelings vir politieke partye stem, sonder om ander alternatiewe te oorweeg. Mafube Besigheidsforum (MBF) wil graag die span onafhanklike kandidate geluk wens met die inisiatief wat hulle aan die dag gelê het en die harde werk wat hulle verrig het tydens hulle verkiesingsveldtog. Alhoewel die uitslae nie hulle pogings weerspieël nie, is daar nou ‘n fondasie gelê waarop daar in die toekoms gebou kan word. Ook is daar nou die bewustheid gekweek onder politieke partye en raadslede dat hulle op hul tone sal moet wees en dat daar baie harder gewerk sal moet word om dienslewering aan die gemeenskap te verbeter en te volhou – dit kan nie net meer ‘n bietjie voor-verkiesing “window dressing” wees nie!

Die uitslag van die verkiesing sal geen invloed op die werksaamhede en toekomsplanne van MBF hê nie, en ons sal nie afwyk van ons onderneming om ten alle tye tot voordeel van ons gemeenskap op te tree nie. Ons spreek die hoop uit dat die enkelinge nuwe raadslede oor ‘n groter pligsbesef sal beskik, spesifiek ten opsigte van deursigtige bestuur, publieke deelname en goeie kommunikasie. MBF sal steeds ingevolge sy grondwet en doelstellings, druk op op die munisipale raad, bestuur en die nasionale regering plaas, om sodoende ‘n besigheids-klimaat te skep wat vooruitgang, ekonomiese groei en werkskepping in ons streek sal bevorder.

Daar sal steeds voortgegaan woord met die deurvoer van ons regsaksie wat die implementering van die “Stakeholder’s Compact“ behels, en onder meer die volgende bepaal: • 'n Funksionele oorsigkomitee met uitgebreide magte om behoorlike bestuur en finansiële bestuur te verseker; • 'n “ring-fenced” infrastruktuurrekening vir plaaslik-gegenereerde inkomste; • gewaarborgde publieke deelname; • deursigtigheid en aanspreeklikheid; en • 'n voorwaardelike amnestie op alle uitstaande munisipale heffings en tariewe.

Inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers is welkom om ons kantore by Kerkstraat 18A te besoek gedurende ons besigheidsure, op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae van 08h30 tot 12h30, of kontak Marina op WhatsApp by 079 145 4295. Of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org
1 view0 comments

Comments


bottom of page