top of page
  • Writer's pictureMBF

Nog meer hof aksies teen Mafube


Dit is baie duidelik dat Mafube Plaaslike Munisipaliteit (Mafube) se sake feitlik daagliks net ver erger en dat daar nou net mooi niks meer te redde is nie. Tydens Junie vanjaar het die Munisipale Werkers Pensioenfonds weer die Hooggeregshof genader om die munisipaliteit te dwing om R37 795 476.55 te betaal aan die fonds wat oor ‘n lang tydperk af getrek was van werkers se salarisse maar nooit oorbetaal was nie. Selfs LBS (werknemersbelasting) wat afgetrek was en nooit oorbetaal was nie,beloop reeds meer as R26-miljoen terwyl die bedrag verskuldig in terme van uitstaande BTW-gelde nie bekend is nie. Na ‘n ontmoeting met SARS het Mafube blykbaar onderneem om R2-miljoen per maand terug te betaal, maar waar hierdie geld vandaan sal kom bly ‘n vraag want die munisipaliteit is ookverplig om ingevolge sy ooreenkoms met Eskom, ‘n verdere R2-miljoen per maand terug te betaal. Dit het onlangs op die lappe gekom dat Mafube nie hierdie ooreenkoms met Eskom nagekom het nie en daar word nou verwag dat Eskom meer heftig sal optree. In sy oorhandigingsverslag het Mnr. Moses Moremi, wat as Administrateur by Mafube gedien het, ook melding gemaak van ‘n verdere R11-miljoen wat deur leweransiers geëis word, en erken dat die huidige inkomste van die munisipaliteit slegs R1.7-miljoen per maand beloop. Daarenteen is daar reeds ‘n maandelikse tekort van R7.4-miljoen vir salarisse en word daar staatgemaak op “grants” wat deur die sentrale regering betaal word vir infrastruktuur en ander projekte. Inaggenome dat Mafube ‘n begrotingstekort van R172-miljoen aangekondig het, behoort dit baie duidelik te wees dat die einde nou op hande is vir ‘n munisipaliteit wat totaal bankrot is en kunsmatig aan die lewe gehou word.

#mafubebusinessforum #mbf #mafube #mafubeplaaslikemunisipaliteit #sars #btw #eskom #BLS #pensioenfonds MBF nooi inwoners, besigheids eienaars en belastingbetalers uit wat by gemeenskapsinisiatiewe betrokke wil raak, om ons kantore te besoek by Kerkstraat 18A Frankfort, gedurende ons besigheidsure, Maandae tot Donderdae vanaf 08h30 tot 16h00, Vrydae vanaf 08h30 tot 12h30. Kontak ook Marina per WhatsApp by 079 145 4295 of stuur 'n e-pos na info@mafubebf.org

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page