top of page
  • Writer's pictureMBF

ONGEREGULEERDE BOUERY NEEM TOE IN MAFUBE

Bouregulasies word verontagsaam regdeur die munisipale area van Mafube. Dit is 'n ernstige bekommernis vir Mafube Besigheidsorum (MBF), en behoort vir elke eiendomseienaar in die omgewing te wees. As bouregulasies nie gevolg word nie, lei dienslewering, gesondheid, veiligheid en welstand van ‘n gemeenskap daaronder. ‘n Verdere nadeel is die negatiewe uitwerking daarvan op eiendomswaardes, wat belegging vir verdere onwikkeling afskrik.'n Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk-werkswinkel is gedurende laat-2023 gehou, geborg deur die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling. Voor dit het Mafube Plaaslike Munisipaliteit (MPM) die Mafube Grondgebruikskema, 2022 aangeneem soos goedgekeur deur die Raad op 10 Junie 2022 volgens Resolusie 194(g). Die genoemde Mafube Grondgebruikskema, 2022, het op 26 Augustus 2022 in werking getree. Ten spyte daarvan dat MPM aan relevante wetgewing voldoen en 'n toepaslike verordening in plek het, ontbreek die implementering van die wetgewende raamwerk en afdwinging van die verordeninge. Dit blyk uit 'n onlangse inspeksie van eiendomme in Frankfort en Villiers dat boustandaarde soos bepaal in die Nasionale Bouregulasies en Boustandaarde Wet 103 van 1977 nie nagekom word nie.


Met die onlangse George-ramp in gedagte, behoort veiligheid die eerste prioriteit vir ontwikkelaars te wees. Gedurende nuwe ontwikkelings, aanbouings en opknappings is dit nie net die arbeiders wat te alle tye veilig moet wees nie, maar ook die publiek. Daar moet ook in ag geneem word of die munisipale infrastruktuur die ontwikkelinge sal kan akkomodeer – dink aan rioolafvoer, watervoorsiening en dies meer. Sonering en klassifikasie van ‘n erf moet ook in ag geneem word: Infrastruktuur vir ‘n “Enkel-eenheid-erf” is nie voldoende vir ‘n “Multi-Eenhede-Erf” nie. Nie net word die riool en watervoorsiening onder druk geplaas nie, maar ook die pad. Net so kan daar nie ‘n besigheid bedryf word uit ‘n woonbuurt nie.


Alhoewel estetika ‘n relatiewe begrip is, is ‘n professionele en netjiese voorkoms van besigheidsgeboue noodsaaklik. Maar dit word deesdae ook nie altyd in ag geneem nie.

Die voorbeeld hieronder is dié van 'n kommersiële eiendom in Villiers. Die onwettige aanbouings maak die eens trotse en aantreklike gebou nou 'n seer oog en beinvloed die gebou se eie waarde negatief, asook die geboue in sy omgewing. So word beleggers afgeskrik en kriminele nader getrek – “Broken window sindrome.”. Die groot vraag ontstaan waarom dit  toegelaat en hoekom daar geen optrede vanaf MPM was sedert dit in 2022 aangemeld is nie. 


MBF nooi inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers uit om ons kantore by Kerkstraat 18A, Frankfort op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae 08h30 tot 12h00 te besoek. Bel of stuur 'n WhatsApp-boodskap aan Marina by 079 145 4295. Besoek ons ​​webwerf www.mafubebf.org en volg ons op Facebook.

9 views0 comments

Comments


bottom of page