top of page
  • Writer's pictureMBF

Politieke inmenging in munisipale sake is onwettig!

Onbehoorlike politieke inmenging binne munisipale administrasie is 'n werklikheid in baie munisipaliteite regoor die land. Verslae van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika lewer direkte substantiewe bewys van hierdie kultuur wat in sommige munisipaliteite, insluitend Mafube heers. Hierdie verslae dui op 'n algemene neiging van raadslede wat direk of indirek by verkrygingsprosesse betrokke is, onreëlmatige aanstellings in topbestuurstrukture goedkeur en netwerke binne munisipale administrasies formuleer om onder meer onwettige kontantvloeie te fasiliteer. Onbehoorlike politieke inmenging hou 'n groot risiko vir professionaliteit in munisipale administrasies in en maak hulle kwesbaar vir “capture” deur politieke elites. Op hierdie manier word dienslewering ongetwyfeld in die gedrang gebring aangesien hulpbronne vermors word en vir ongemagtigde en onbedoelde doeleindes gebruik word.


Raadslede word oor die algemeen verbied om met die administrasie by munisipaliteite in te meng. Artikel 12 van die Gedragskode vir Raadslede in die Wet op Munisipale Strukture, verskaf streng omstandighede waarin raadslede wettiglik in die bestuur of administrasie van die munisipaliteit wel mag betrokke raak. 'n Raadslid mag nie inmeng nie, behalwe soos deur die wet bepaal, op die wyse wat deur die wetlike bepaling voorsien word en vir die wettige doel wat die uitoefening van sodanige bepaling bedoel is om te bereik.

Artikel 12 van die Kode stel verder voor dat raadslede kan inmeng wanneer hulle in terme van 'n mandaat van die raad optree en opdragte aan munisipale werknemers kan gee, indien die raad daartoe gemagtig word. Buiten hierdie beperkte omstandighede is inmenging deur raadslede in die administrasie onwettig en kom neer op onbehoorlike politieke inmenging. ‘n Poging deur die wysigingswet 3 van 2022 om senior bestuurslede se politieke bedrywighede te beperk, het gefaal nadat dié wet deur die vakbond SAMWU teengestaan was en ‘n uitspraak van die Arbeidshof dit ongrondwetlik verklaar het.

Daar kan afgelei word dat politieke inmenging in die munisipale administrasie deur plaaslike politici wat nie raadslede is nie, outomaties ongemagtig is en onbehoorlike politieke inmenging uitmaak. Bogenoemde uitsondering is uitsluitlik van toepassing op raadslede in die munisipale raad. 'n Afleiding kan dus gemaak word dat die optrede van 'n munisipale werknemer wat daarop gemik is om besluitneming in topbestuurstrukture te beïnvloed vir die onbehoorlike doel om politieke doelwitte in die munisipale administrasie te bevorder, ongemagtig, onwettig is en onbehoorlike politieke inmenging daarstel. Sodanige optrede behoort neer te kom op growwe wangedrag waarvoor 'n sanksie van ontslag in gepaste omstandighede oorweeg moet word.


MBF nooi inwoners, sake-eienaars en belastingbetalers uit om ons kantore by Kerkstraat 18A, Frankfort op Maandae tot Donderdae van 08h30 tot 16h00 en Vrydae 08h30 tot 12h00 te besoek. Bel of stuur 'n WhatsApp-boodskap aan Marina by 079 145 4295. Besoek ons webwerf www.mafubebf.org en volg ons op Facebook

12 views0 comments

Comments


bottom of page