top of page
  • Writer's pictureMBF

R10-MILJOEN AAN TOP5 - STEEDS GEEN ANTWOORDE VANAF MAFUBE!

In Mafube Besigheidsforum (MBF) se mediaverklaring wat op 21 Oktober 2022 in die Frankfort Herald verskyn het, is aanhalings gemaak uit Mafube Plaaslike Munisipaliteit (MPM) se Finale Begroting vir 2022/23, soos gepubliseer op die munisipaliteit se amptelike webwerf (www.mafube.fs.gov.za). Die begroting dui daarop dat MPM meer as R10-miljoen aan die Munisipale Bestuurder, die Hoof Finansiële Beampte en 3 Direkteure in die huidige boekjaar gaan uitbetaal in salarisse.Op die gemeenskapsvergadering wat op 13 Oktober 2022 in Frankfort gehou was, is die vergoeding van veral die munisipale bestuurder bevraagteken. Mnr. Josie Ralebenya het dit ontken dat die begrote bedrae korrek is maar die burgemeester, mnr. Thloare Motsoeneng, het onderneem om dit te ondersoek. Daar was geen reaksie vanaf mnr. Thomas Mkaza nie. Mnr. Mkaza lei die provinsiale intervensiespan en is verantwoordelik vir die implementering van die finansiële herstelplan.

Netwerk24 het ook hieroor berig op Saterdag 22 Oktober 2022. Volgens die verslaggewer was mnr. Ralebenya verskeie kere geskakel, maar hy het nie sy foon beantwoord nie. Mnr. Mkaza het net gesê dat die bedrae genoem deur MBF verkeerd is maar kon nie verduidelik waarom die begroting dit so aandui nie. Mnr. Abram Mgcina, die hoof finaniële beampte (CFO) by MPM, het in ‘n sterk-bewoorde e-pos boodskap ook die begrote bedrae ontken en MBF selfs met ‘n regsgeding gedreig. Hy het egter nagelaat om te verduidelik waarom dit so op die offisiële webwerf van MPM gepubliseer is, of wat volgens hom die korrekte salarisse is.

Ten spyte van herhaalde versoeke, versuim mnr. Ralebenya steeds om die finansiële state van die munisipaliteit aan MBF beskikbaar te stel, soos hy wetlik verplig word. Omdat MPM vir die soveelste keer hul state laat ingedien het by die Ouditeur-generaal (OG), is die mees-onlangse state beskikbaar aan die publiek dié van 2019/20 – www.mafube.fs.gov.za. Die vergoeding van die destydse munisipale bestuurder mnr. Mojalefa (JJ) Matlole word in die tabel aangedui. Matlole se kontrak is 28 Februarie 2020 getermineer.

Mnr. Matlole het bedank as Munisipale Bestuurder van MPM aan die einde van Februarie 2020. Dit beteken dat daar in totaal, R2 198 181 aan hom uitbetaal was vir slegs 8 maande se “werk”, wat neerkom op R274 773 per maand, oftewel R3 297 272 per jaar! Hou in gedagte dat die maksimum vergoeding van ‘n munisipale bestuurder by ‘n kategorie 2 munisipaliteit soos Mafube, deur CoGTA regulasie beperk word tot R1 267 066 per jaar.

Dit is hieruit duidelik dat MBF en die gemeenskap daarop geregtig is om antwoorde op ons vrae te ontvang.

Sluit by MBF aan. Besoek ons by Kerkstraat 18A, Frankfort of stuur ‘n e-pos na info@mafubebf.org of stuur ‘n WhatsApp na 079 145 4295. Besoek ons webblad www.mafubebf.org

5 views0 comments

コメント


bottom of page